Skip to main content

Bannerbilde: Lågøya ligger nord for Håøya i Frogn kommune. Hele øya, inkludert 21 hytter ble kjøpt av Sparebankstiftelsen DNB.

Fantastisk! Sparebankstiftelsen DNB gir en storslagen gave til Oslofjorden. Lågøya blir tilgjengelig for alle gjennom et samarbeid mellom DNT Oslo og Omegn og Oslofjordens Friluftsråd (OF).

Knut Hilmar Hansen, Circle K, André Støylen, Sparebankstiftelsen DNB, Øivind Sjuls, styreleder i OF, Espen Søilen, OF, Jan Erik Reiten DNT og Magnus Berger, Circle K på Lågøya 29. april 2022, i anledning markering av salget.

I mars 2022 ble det kjent at Lågøya, eid av Circle K Norge AS, skulle selges. Øya ligger sentralt i Indre Oslofjord, rett vest for Fagerstrand på Nesodden, i Frogn kommune. Den er ca. 1 km lang og høyeste punkt er 27 moh. På øya er det 21 hytter, alle mellom 35 kvm og 75 kvm. Hyttene har enkel standard, uten innlagt vann eller strøm.

Selskapet Circle K har brukt øya som feriested for sine ansatte. Mange har lange tradisjoner for bruk av stedet og nære bånd til øya. Planen var opprinnelig å selge hyttene hver for seg i markedet, noe som antagelig ville ført til ytterligere “privatisering” av øya.

Det er fine stier rundt om på øya.

Fremsynt

Det er mange år mellom hver gang så store områder kommer for salg. Vi er svært glade for at Sparebankstiftelsen DNB ser på øya som så viktig at de valgte å kjøpe den. Dette er et kjøp som vil gagne befolkningen langs Oslofjorden i generasjoner fremover!

Dette kommer til å bli en fantastisk arena for friluftsliv!

Hva vil skje med øya nå?

Dette kommer til å bli et herlig sted for friluftslivet. DNT Oslo og Omegn og OF kommer sammen til å utvikle øya og hyttene. Det vil bli tilrettelagt for alle typer brukere, med gjestehavn for småbåter og ilandstigningsmuligheter for padlere. I tillegg går det rutebåt til øya om sommeren. Telting og annen overnatting har til nå ikke vært mulig, men dette kan det bli en endring på. Planleggingen starter nå!

Intakt natur

Lågøya har, på tross av alle hyttene, blitt skånsomt behandlet siden den ble kjøpt opp som ferieøy for ansatte i Norsk Brændeselolje i 1919. Den har en rik natur og viktige biotoper for mange arter. Det må selvsagt også tas vare på for fremtiden.

Enkel standard

Til øya er det i dag verken vann eller strøm og hyttene er i nøktern, men god stand. Som alle andre steder med enkle kystledhytter eller ubetjente DNT hytter, er beliggenheten og muligheten for å drive friluftsliv det som er gjør stedet så spesielt.

Adkomsten til øya

Adkomst til øya må skje med båt. Det går sommerstid båt i rute til øya hver dag. Fra Fagerstrand tar det ca. 5 min med motorisert båt. Med robåt, fra samme sted vil vi anta det tar ca. 15 min. Langs vestkysten på “Askerlandet” fra Nærsnes, Båtstø og ned til Sætre, vil det være gode muligheter for å tilrettelegge for kajakk og robåter ut til Lågøya.

Vi i Oslofjorden Friluftsråd og DNT Oslo og Omegn gleder vi oss til å ønske friluftslivet velkommen på Lågøya!

 

Ved fergeleiet. Om sommeren går det ferge til øya.
De 21 hyttene på Lågøya har enkel standard. Alle hyttene samler opp regnvann fra taket, har utedo og strøm fra solceller.
Hyttene ligger ikke tett i tett, men har god avstand.