Skip to main content

Om prosjektet

Ekspandert plast (EP) er celleplast som er fremstilt ved esing (ekspandering) av kompakt plast. Dette gjør plasten til et lettere, mykere og mer isolerende materiale med utallige bruksområder. Ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) er de to formene som er mest utbredt. Dette er materialer som brukes i bygg- og anlegg, akvakultur, pontonger og flytebøyer, og emballasje. 

 

Analyser av strandsøppel viser at EPS/XPS er en stor kilde til marin forsøpling. Selv om ekspandert plast på avveie er svært vanlig, foreligger det lite informasjon om hvordan det ender opp i det marine miljø. I prosjektet «Kartlegging av ekspandert plast i Indre Oslofjord» ønsker vi å finne ut mer om de vanligste kildene til ekspandert plast i indre Oslofjord ved kartlegge bruksområder og mulige kilder med umiddelbar tilknytning til fjorden. Gjennom analyser av ekspandert plast fra ryddeaksjoner i Indre Oslofjord ønsker å skaffe til veie mer informasjon om mengde, sammensetning og sannsynlige kildeopphav.  

Prosjektleder og prosjektansvarlig
Nicolay Moe (Oslofjordens Friluftsråd)
Status

Pågående

Kategorier

Plast, marin forsøpling, analyser

Partnere

Mepex, Oslo kommune

Tilknyttet prosjektet
Jonathan Wegger (Mepex)
Finansiering

Oslo kommune, Handelens miljøfond, Miljødirektoratet

Lenker

Kommer

Flere av våre prosjekter