Skip to main content

Du har fått i oppdrag å skrive i hytteboka. Stress eller kos?

I anledning Kystled Oslofjordens 25-årsjubileum presenterer vi her noe av det som opp gjennom årene er blitt skrevet, skriblet, skissert og tegnet i de mange hyttebøkene som har ligget på hyttene. Arbeidet med dette har vært fornøyelig, og vi ser at hytteboka har noen ganske typiske sjangertrekk, og en del temaer som går igjen. Den typiske hytteboka vil gjerne inneholde, i rapportform, informasjon om (den ofte strabasiøse) reisen fram til hytta, en oversikt over hvem som var med, hvordan været var, hvilke aktiviteter som ble utført, en oppsummering av hvor fornøyd man har vært, og til slutt hvorvidt man gleder seg til å komme hjem eller å komme igjen.

Vi har i hovedsak konsentrert oss om de sidene som inneholder tegninger av noe slag. Et bilde sier visstnok mer enn tusen ord, og det er derfor en effektiv måte å oppsummere hytteturen på. I likhet med de rent skriftlige bidragene, dreier også tegningene seg rundt gjentatte temaer.

Hyttebok-sjangeren står i en særstilling i norsk skriftkultur. Knapt noe annet tekstlig uttrykk er like tradisjonsrikt og regelbundet, både i form og innhold.

Trude Lorentzen i Dagbladets Magasinet, 2009

Familien

Det er viktig å dokumentere hvem som har vært med på turen. Her gjelder det å få fram detaljer om alder og slektskapsforhold, og gjerne hva som kjennetegner den enkelte. Og vi må jo ikke glemme naboens katt, for den var også innom. Ofte ser vi familiære likhetstrekk i tegningene, for eksempel ved at mor og fars smil, ører eller røde kinn helt tydelig har gått i arv til samtlige av barna.

Søndre Langåra tåkeklokke, 2018

Samarbeidsprosjekter

Ofte er det mange som reiser sammen på tur. I god, demokratisk ånd, skal alle få lov til å si sitt. Eller tegne sitt. Hele sider i hytteboka fylles med tekst og bilder, der det er tydelig at det er flere forfattere og kunstnere. Alle med sin særegne stil.

Det vi så og gjorde

Den største kategorien har vi valgt å kalle «Det vi så og gjorde». Ettersom de fleste hyttene i Kystled Oslofjorden ligger ved kysten, er det naturlig at det blir mye sjøfugl, båtliv og fiske etter både reker, fisk og krabber. Men som vi kan se, hender det så mangt både på Hovedøen og andre øyer, som ikke har noe som helst med fisk å gjøre.

Om ettertida skal dømme oss ut fra hyttebøkene, vil man se en menneskelig tilværelse full av turer og fiske, og hvor det vakre været rammer inn et fellesskap bestående av mengder av hyggelig samvær og skiturer. […] Hyttebøkene er for det veldig lille livet.

Ingun Grimstad Klepp i Aftenposten, 2008

Kjeholmen, 2010

Utedoen – en del av «det lille livet»

Hytta og landskapet

Mange av tegningene viser hytta og landskapet rundt. Bygninger er takknemlige motiver. De står stille mens du tegner, har som regel ganske rene linjer, og grad av detaljer kan du velge selv. Hvert bygg er unikt, akkurat som hver av tegningene er det.

Ro og avkobling på hyttetur gir oss tid til å observere omgivelsene. Kystnært friluftsliv, med utsikt til vann, gir ro i sjela. Kanskje er det akkurat når du senker skuldrene på en stille øy at du virkelig ser hvordan månen speiler seg i vannet, eller hvordan roen senker seg over en ellers travel havn. Men det er ikke bare det vakre og idylliske som skildres. Utedo er på mange hytter en del av opplevelsen, men er kanskje ikke den delen av turen man er mest fornøyd med.

Ren, skjær kunst

Noen lager kunst, med bilder eller ord.
Rimsmeder og billedkunstnere på hyttetur fór.
De ser en blank side rope etter innhold,
med eller uten nødrim i behold.
Spørsmålet er om et motiv kan stå alene,
midt på sider som ellers er rene,
eller om kanskje hele arket må fylles,
og blekk i alle kriker og kroker må tylles.

Minneverdige turer

Selv om vi i hovedsak har trukket fram tegningene, er det noen tekstbidrag uten så mye tegning som vi gjerne vil trekke fram. Noen turer skiller seg ut som spesielt minneverdige, og hyttene i Kystled Oslofjorden har rommet så mange opplevelser. Noen legger ut om alt de har gjort og alt de har lært, andre er mer ordknappe i formen. Her finner vi bryllupsreiser og bursdagsfeiringer, gjester som vender tilbake år etter år, og gjester som kommer langveisfra. Selv om hyttene i Kystled Oslofjorden er delehytter, kommer det tydelig fram at dette er steder som får en spesiell plass i folks hjerter. Familien har kanskje ikke en egen hytte, men kystledhyttene fungerer som familiehytte til låns.

Helt gresk

Her på kontoret er vi ganske støe i engelsk, og greier oss sånn brukbart på fransk og tysk. Men det hender vi kommer til kort når vi blar i hyttebøkene. Enkelte språk blir rett og slett bare helt greske for oss. Vi håper dog at de som har skrevet i disse hyttebøkene hadde en fin tur.

Smilefjes

Og helt til sist, alle smilene!

One Comment