Skip to main content

Om prosjektet

Kulturlandskapsskolen er tenkt som en arena for utveksling av kunnskap, erfaring og praktisk skjøtsel. Hovedformålet er å engasjere, motivere og lære bort skjøtselsmetoder, praktisk kunnskap og diskutere aktuelle problemstillinger, som økende gjengroing av friluftslivsområder, natur- og kulturlandskap, og tap av biologisk mangfold rundt Oslofjorden.

 

Kulturlandskapsskolen startet opp i 2014. OF er sekretariat for kulturlandskapsskolen og utvikler kurstilbudet og står for praktisk gjennomføring. I perioden 2014-22 ble det gjennomført en rekke samlinger og kurs, primært i tilknytning til Færder nasjonalpark og UKL-området her. Flere av kursene har vært rettet mot hytte- og grunneiere samt ansatte i forvaltningen. Rødlistede (truete) og svartelistede (uønskete) arter, skjøtsel av prioriterte naturtyper og kulturminner har vært noen av temaene.

 

Våren 2020 fikk OF 2,7 millioner kroner til å videreutvikle Kulturlandskapsskolen. Med denne støtten fikk vi mulighet for å tilby enda flere kurs, utvikle kursprogrammet med nye kurs, inkludere barn og ungdom i arbeidet med kulturlandskap, ha en verktøybank som kan benyttes av frivillige i arbeidet med kulturlandskap og bidra til mer skjøtsel av friområder og biologiskmangfold.

Status

Pågår

Kategorier

Skjøtsel, landskapspleie, kompetansenettverk

 

Partnere

Sparebankstiftelsen DNB, Færder nasjonalpark, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 

Finansiering

Sparebankstiftelsen DNB

Prosjektleder og prosjektansvarlig

Kjetil Johannessen (OF)

Tilknyttet prosjektet

Daniel Green  (OF)

Flere av våre prosjekter