Skip to main content

Om prosjektet

Prosjektet har som mål å undersøke og rydde urbane og rurale deler av vassdrag og sammenligne med funn vi gjør på strender i Oslofjorden.

 

Det foreligger i dag lite data om mengder og sammensetning av avfall fra norske elver.  I prosjektet «Plastforsøpling langs urbane elver» har vi sett nærmere på sammensetningen av avfallet langs fem urbane elver for å identifisere viktige kilder til forsøpling. Videre har vi sammenlignet disse med andre relevante ryddedata fra både vassdrag og kystnære områder.  

 

Følgende fem urbane elver er valgt ut til kartleggingen: 

  • Lysakerelva 
  • Sandvikselva 
  • Askerelva 
  • Åroselva 
  • Lierelva 

Rapport for prosjektet

Prosjektleder og prosjektansvarlig
Nicolay Moe (Oslofjordens Friluftsråd)
Status

Avsluttet

Kategorier

Plast, marin forsøpling, analyser

Partnere

Mepex, Oslo kommune

Tilknyttet prosjektet
Kristine Rabben (Mepex), Kathrine Kikrevaag (Mepex), Jonathan Wegger (Mepex), Mari M. Osterheider (Hold Norge Rent), Malin Dahl (Hold Norge Rent), Liv Marit Hansen Toverud (Oslofjordens Friluftsråd). 
Finansiering

Flere av våre prosjekter

Filter

KystledProsjekt (pågår)

Trabukta

6. oktober 2023
Ny kystledhytte i Trabukta på Malmøya i Larvik kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2025.
AktueltKartleggingerProsjekt (pågår)

Bærekraftig friluftsliv

3. oktober 2023
Øyene og friområdene i Oslofjorden er en stor rekreasjons- og friluftslivsressurs. Samtidig gjør mange og i liten grad samkjørte aktører, manglende koordinering av persontransporten, samt kommunegrenser som ikke følger bruksmønsteret at potensialet ved bruk av området ikke utnyttes godt.
KystledProsjekt (pågår)

Bergholmen Mineverkstedet

15. september 2023
Ny kystledhytte på Bergholmen i Frogn kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2024.