Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

  • OFs retningslinjer

    OF har mange roller, og en av dem er å være talerør og høringspart for friluftslivet. Årsmøtet 2017 hadde en gjennomgang av disse retningslinjene. Når OF skal gi uttalelser til planer eller andre aktuelle saker, vil styret og administrasjonen alltid se saken an i forhold til retningslinjene.

    Les mer
  • Sommerjobb på kontoret?

    Trenger du eller vet du om noen som ønsker sommerjobb? Fra 12. juni til 4. august trenger vi en serviceinnstilt person som kan svare på telefoner, hjelpe folk med spørsmål om og bookinger av kystledhytter, fakturering, post og arkivering.

    Les mer
Eldre nyheter finner du i vårt nyhetsarkiv.
Facebook


Følg oss på facebook
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no