Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

  • Problemer med Mac – nytt system kommer

    OFs nettsider, inkludert bookingsystemet, er basert på gammel teknologi. Ustabilitet kan forekomme. Spesielt Mac-brukere kan ha problemer med å få opp sidene. Vi jobber med å få på plass et nytt system, inkludert nye nettsider og bookingsystem.

    Les mer
  • OFs retningslinjer

    OF har mange roller, og en av dem er å være talerør og høringspart for friluftslivet. Årsmøtet 2017 hadde en gjennomgang av disse retningslinjene. Når OF skal gi uttalelser til planer eller andre aktuelle saker, vil styret og administrasjonen alltid se saken an i forhold til retningslinjene.

    Les mer
Eldre nyheter finner du i vårt nyhetsarkiv.
Facebook


Følg oss på facebook
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no