Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Styre

 
Inger_Johanne_Bjørnstad

Styreleder: Inger Johanne Bjørnstad. 
Har vært styremedlem i OF fra 2010. Bor i Oppegård hvor hun er gruppeleder for Venstre i kommunestyret, leder av Akershus Venstre 2008 – 2010 og medlem av landsstyret. Tidligere vararepresentant til Stortinget. Har yrkesmessig bakgrunn fra privat sektor og flere departement, bl.a. Miljøverndepartementet. Nå pensjonist. Født og oppvokst på kysten av Østfold. Ivrig seiler. Utdannet geograf.

E-post: ibjor@broadpark.no


Eivind_Heløe

Eivind Heløe , nestleder

Nå ansatt som direktør for kommunikasjon og samfunn i Energi Norge. Har hatt flere roller i energisektoren, bl.a. som direktør for myndighetsrelasjoner og energi- og klimapolitiske spørsmål i Statkraft. Har sittet i Oslo bystyre for Høyre. Deltatt i OFs styre fra 2008. og i Friluftsrådenes Landsforbunds styre 2010-2011. Utdannet statsviter.


E-post: eivindheloe@statkraft.com


src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1582001.JPG

Paul Henriksen

Var i 1983 – 1994 kommunestyre- og formannskapsmedlem i Fredrikstad. Hvaler kommunestyre i perioden 2003 – 2011 hvorav ordfører de 4 siste år. Representerer Ap. Jobbet som adjunkt i skolen og senere i Kirkens Nødhjelp. Frivillig arbeid i Hvaler kunstforening og som leder av Hvaler kulturvernforening. Engasjert i drift av kystledhytter og kyststi på Spjærøy, Hvaler. Padler.

E-post: paulh@online.no


 
src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1582002.JPG

Erlend Larsen

Inne i andre periode som ordfører i Stokke. Representerer Høyre. Sittet 8 år i kommunestyre før ordførervervet. Går av som ordfører høsten 2016 i forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Sandefjord, Stokke og Andebu. Utdannet pilot og tidligere ansatt i Widerøe. Skrevet 7 bøker, hvorav to handler om å inspirere til turgåing i Vestfold, bl. a på kyststien.

 


 

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1582004.JPG

Astrid Gundersen

Sittet i tre perioder i kommunestyret i Nøtterøy, gruppeleder for felleslista SV/Rødt. Nøtterøy kommunes representant til Færder nasjonalparks første styre. Nå pensjonist, yrkesbakgrunn som høgskolelektor fra hhv høgskolen i Østfold og deretter Telemark. Sterk interesse for natur og friluftsliv i skjærgården.
 
E-post:


src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1116007.JPG

 Anne-Hilde Rese

Sittet 8 år i kommunestyret i Hurum, hvor hun representerer Ap. Ordfører i perioden 2007-2011. Rådsmedlem for Hurum en periode, den gang leder av valgkomiteen.  Yrke: Psykiatrisk sykepleier, nåværende stilling: Seksjonsleder ved Kongsberg distriktpsykiatriske senter. Flere verv i energiselskap, kollektivselskap og Ap. Frilufts- og båtliv er store interesser. Tilbringer helger og ferie i Oslofjorden fra påske til oktober hvert år i egen motorbåt.

 

 


   
src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1116008.JPG

 Sigrid Thielemann

Engasjert i lokalpolitikk og fylkespolitikk i Drammen og Buskerud helt fra starten av 1990-tallet. Representerer Høyre i Drammen bystyre. Tidligere ansatt i DNB som kunderådgiver, nå pensjonist. Har sittet i OFs styre siden 2008. Har i flere tiår engasjert seg i friluftsmulighetene i Drammensregionen, egen hytte i Svelvik.


E-post: s-thi@online.no 

 


  
src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1582005.JPG

Øivind Sjuls (vara)

Bosatt i Oslo, men sterk tilknytning til Jeløya og senere til Drøbak. Fortsatt medlem av Drøbak båtforening. Utdannet i Forsvaret og hatt en rekke stillinger før han ble kommandant på Oscarsborg festning. Som kommandant samarbeidet han nært med OF, bl. a i forvandlingen av Bergholmen fra forsvarsøy til friluftsøy. Jobber pt i Norsk Brannvern med forebyggende brannvern.

E-post:  


Inger_Blomsnes

 Inger Blomsnes  (Vara)

Vært møtende vararepresentant i styret i OF fra 2008. Før det rådsrepresentant i 3 perioder. Bor i Halden kommune. Vært medlem av Halden kommunestyre fra midten av 1990-tallet og Østfold fylkesting perioden 2004-2008. Representerer Høyre.

 

 

E-post ingbloms@frisurf.no

 


src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1582006.JPG

 Thomas Meisfjord (Vara)

Tidligere ansatt i Vestby kommuneadministrasjon som teknisk sjef, nå teknisk sjef i Eidsvoll kommune. Var sterkt involvert administrativ kystforvaltning i Vestby kommune.
Han har bred erfaring fra salg, markedsføring, helsearbeid som miljøterapeut og behandler innen psykiatri og sosialsjef. 
 

  E-post: 

 


 

 

 

 

 

 


 

  

Publisert: 02-NOV-10 Utskriftsvennlig versjon
There is currently no HTML content.
Følg oss på facebook
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no