Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Andre tillitsvalgte

Her finner du en kort presentasjon om å være rådsmedlem og OF generelt  (pdf) og en bla versjon finnes her
Kontrollutvalg
for perioden  2012-2016
 
Leder:
  • Anne Odenmarck
Har representert Arbeiderpartiet i Ås kommunestyre i flere perioder. Nå 3. periode som rådsmedlem fra Ås kommune, hvorav en periode varamedlem i OFs valgkomite og en periode varamedl til kontrollutvalget. Leder krisesenteret i Follo. 
 
Medlemmer:
  • Karin Frøyd,
Fra Larvik. Deltatt i kommunepolitikken i Larvik i flere perioder. Vært leder i Larvik Venstre ved to anledninger og hatt lokale og fylkeskommunale tillitsverv. Aktiv i Vestfold Venstre. – Tidligere snsatt som personalkonsulent i privat sektor. Valgt inn for Vestfold fylkeskommune som rådsrepresentant i OF for 2. periode.
  • Kari Agerup
Nyvalgt rådsmedlem fra Fredrikstad. Varaordfører nå i sin andre periode og representerer Ap. Vært medlem i kommunestyret i 15 år. Hatt særlig interesse for kulturpolitiske spørsmål, også styreverv i frivillig sektor, bl a styreleder i Norsk Blåseensamble. Yrkesbakgrunn som adjunkt i ungdomskolen. Nestleder i styret for Ytre Hvaler nasjonalpark. 
 
  • Nikki Schei.

Gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Bærum kommunestyret. Medlem av fylkestingets hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse. Utdannet som siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen. Selvstendig næringsdrivende innen coaching, lederutvikling, kommunikasjon og PR. Vært medlem av kontrollkomiteen i Norges Idrettsforbund. Saltvann, friluft og muligheten til naturopplevelser er hjertesaker. 
 

  
 
Varamedlemmer:
 
  • Johanna Podhorny
Nyvalgt rådsmedlem fra Moss. Representerer Venstre i lokalpolitikken. Skribent og journalist tilknyttet Byavisa Moss.
 
  • Jan Siiger Larsen

69 år. Tidligere ansatt i SAS, nå pensjonist. I en årrekke aktiv i det båtpolitiske miljø, bl a nestleder i styret i KNBF avd Region øst. Også medlem av småbåtutvalget i Oslo kommune. 
 

 
Valgkomite 
2012-2016
 
Leder :
  • Erik Røhne
Bosatt i Vestby. Har representert Venstre i kommunestyret i flere perioder. Aktiv i Norges Jeger og fiskeforbund, bl. a som nestleder i styret i Akershus. Ansatt i NAV. Innvalgt i OF for andre periode.
 
Medlemmer:
  • Jørn Magdahl
Sittet 25 år i kommunestyret på Nøtterøy for felleslista SV/Rødt. Vararepr for Vestfold fylkesting. Ansatt på Greveskogen vgs som fagleder. Innvalgt i OF for tredje periode.
  • Tone E Svendsen

Bosatt i Lier og representerer Arbeiderpartiet. Vært særlig aktiv i miljøsaker og veiløsninger i Ytre Lier. Siviløkonom, tidligere ansatt i Forsvarsdep, nå selvstendig. Innvalgt i OF for 2. periode. 

Varamedlem:
Helge Jodalen
35 års tjeneste i Politiet med spesialområde miljø. Fra 2009 i SNO med oppsyn i reservater i Østfold. Innvalgt i OF for 2. periode som representant i Moss Motorbåtforening. Nestleder i styret i DNT Vansjø.
 
 
Rådsmedlemmer:
Hva innebærer det å være rådsmedlem for Oslofjordens Friluftsråd, les mer
 
 

Publisert: 11-APR-12 Utskriftsvennlig versjon
There is currently no HTML content.
Følg oss på facebook
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no