Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Ansatte

 

Sekretariat Oslofjordens Friluftsråd  oslofjf@online.no  

Telefon 67 55 49 90   

Telefon Kystleden i Vestfold 95 44 57 40

   

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1114006.JPG   

Rune Svensson

Direktør 

Direktøren er daglig leder for Oslofjordens Friluftsråd. Direktøren forholder seg til styret som vedtar instruks og fullmakter for stillingen. 
rune@oslofjf.no 

  

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1114007.JPG   

Kjetil Johannessen

Nestleder / seniorrådgiver

Nestleder og stedfortreder for direktøren. Arbeider med sikring av friområder, utarbeider uttalelser i forbindelse planer og andre saker med betydning for friluftsliv og naturvern og spørsmål knyttet til tilrettelegging, drift og skjøtsel av friluftsområder.

kjetil@oslofjf.no

 

  
Tom   

Tom Sørum

 
Ivaretar OFs oppgaver som sekretariat for skjærgårdstjenesten og kommunikasjon mot SNO og DN. Fungerer som sekretariat for områdestyrene i ytre fjord øst, ytre fjord vest og indre fjord. Deltar i prosjekter og drift av friområder.

tom@oslofjf.no

   
 Annika  

Annika Ljungström
Fagsjef, Natur og friluftsveiledning.

Har ansvaret å administrere og drifte OFs samlede aktivitets- og stimuleringsopplegg. Har kontakt med myndigheter og samarbeidspartnere.Bidrar i OFs  folkehelsesatsning. Ansvarlig for å ansette og følge opp deltidsansatte friluftsveiledere.

annika@oslofjf.no

 
src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1114010.JPG   

Terje Andresen

Fagkonsulent for kystleden
Har ansvar for publikumsrettede oppgaver hvorav drift og vedlikehold av bookingsystemet utgjør det viktigste arbeidsfelt. Tar del i det daglige arbeidet med driften av kystleden og følger opp tilsynsvakter.
 

 
 Cathrine  

Cathrine Restad-Hvalby
Rådgiver friluftsliv og miljøforvaltning

Knyttet til utvikling og gjennomføringen av prosjekter, tilrettelegging og drift innenfor friluftsliv- og miljøforvaltning. Hovedfokus er Østfold og Buskerud.  

 cathrine@oslofjf.no

 Inger-Marie  

Inger-Marie Juel Gulliksen
Rådgiver friluftsliv og miljøforvaltning

Knyttet til utvikling og gjennomføringen av prosjekter, tilrettelegging og drift innenfor friluftsliv- og miljøforvaltning. Hovedfokus er Akershus og Vestfold. 

ingermarie@oslofjf.no

 
src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1114013.JPG   

Liv-Marit Hansen

Seniorrådgiver friluftsliv og miljøforvaltning

Knyttet til utvikling og gjennomføringen av prosjekter, tilrettelegging og drift innenfor friluftsliv- og miljøforvaltning. Fagansvar for OFs oppfølging av marin forsøpling. For tiden i permisjon.

livmarit@oslofjf.no

Anne   

Anne-Lise bekken

Naturveileder/rådgiver


Gjennomfører kurs og aktiviteter, bl. a organisering og gjennomføring av åpne turer. Deltar også i prosjekter knyttet til marint liv, bekjempelse av marint avfall o.a.

annelise@oslofjf.no

 
Nicolay   

Nicolay Moe

Naturrådgiver

Planlegger og gjennomfører kurs og aktiviteter. Har oppgaver i tilknytning til sjøsikkerhetsarbeidet og undervisningsopplegg mot marin forsøpling.

nicolay@oslofjf.no

 
src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1118001.JPG   

Kyrre Hurum

Informasjonsrådgiver

Sentrale oppgaver er nettsider og annen elektronisk informasjon, produksjon av trykket materiell, inkludert tidsskriftet Fjord og Friluft samt informasjon på friområdene.

kyrre@oslofjf.no

 
Anne   

Anne Sjømæling 

Fagsjef for kystleden i ytre fjord vest

Leder drift og tilrettelegging i ytre fjord vest, følger opp tilsynsvakter og frivillige. Involvert i mange av OFs oppgaver og prosjekter i Vestfold, bl a i nasjonalparken Færder med kontorplass Verdens Ende.

Tlf: 95 44 57 40 anne@oslofjf.no

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1464001.JPG   

Line Wam Johannesen

Økonomikonsulent

Har ansvar for regnskap og andre oppgaver knyttet til OFs økonomiforvaltning.

line@oslofjf.no

  
 Terje  

Terje Næss
Rådgiver for småbåtliv

Leder utvikling og drift av svaibøyene. Initierer og gjennomfører tilrettelegging og prosjekter som fremmer småbåtlivet i Oslofjorden.

terje@oslofjf.no

Torunn   

 Torunn E. Anker

Adm. sekretær

Svarer deg på telefon, utsendelser og medlemsregister. Post og arkiv.

torunn@oslofjf.no  

   

Ståle  

Ståle Bratberg 
Naturveileder

Jobber primært med aktiviter som naturveileder. Er OFs praktiker og bidrar med skjøtsel og vedlikehold på kystleden og på friområder.

stale@oslofjf.no

 src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1706001.JPG  

Gunnhild Laxaa
Rådgiver og naturveileder

Engasjert for å følge opp tilrettelegging av friområder, naturveiledning og prosjekter. 

gunnhild@oslofjf.no

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1706002.JPG   

Martin M. B. Pedersen
Rådgiver og naturveileder

Engasjert for å følge opp forvaltning av kyststier, friområder og kystledhytter samt deltakelse i OFs natur- og friluftsveiledning.

martin@oslofjf.no

 

Publisert: 16-MAR-09 Utskriftsvennlig versjon
There is currently no HTML content.
Følg oss på facebook
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no