Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Kulturlandskapsskolen 2017

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1222003.JPG

Bak kulturlandskapsskolen står Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold, Færder nasjonalpark og Oslofjordens Friluftsråd (OF).

Formålet med kulturlandskapsskolen er å gi undervisning til grunneiere og alle andre interessenter om historiske kulturlandskap og restaurering, istandsetting og skjøtsel.

Målet er å skape et fagmiljø og nettverk knyttet til Færder nasjonalpark, Utvalgt kulturlandskap i Vestfold og regionen for øvrig. Oslofjordens Friluftsråd har sekretariatsansvar for kulturlandskapsskolen.
 

 

Markblomstvandring

Tidspunkt: 21. mai kl. 12 – 15:30. Hvor: Fynsletta, Tjøme. Kursleder/guide: Bjarke Anderson, forfatter av boka» Blomsteråret i Færder nasjonalpark.
Fynsletta har en unik flora som vi får også innsyn i skjøtselen i området.
 

 

 


Humler i norsk kulturlandskap

Tidspunkt: 12. juni kl 09:30-15:30. Hvor: Færder nasjonalparksenter og Moutmarka.
Kursledelse: Eyvind Krey Nitter fra foreningen «La humla suse».

Humler står for en stor andel av pollineringen som er så viktig både for matproduksjon og landskapet vårt. Foreningen «La humla suse» arbeider for å sikre humlenes levekår. Kurset vil være teoretisk og praktisk, med fokus på humlers biologi/økologi, trusler og tiltak med vekt på kulturlandskapet. Vi drar ut og ser på hvordan dette kan gjøres i praksis.
Eyvind har i sin masteroppgave jobbet med humler. Obligatorisk påmelding.

 


Slåttekurs på Steinkloss
Tidspunkt: 1. juli kl 09:30-19:00 Hvor: Steinkloss, Nøtterøy
Kursleder: Naturvernforbundet i Vestfold med bl.a. Bent Nilsen, bonde og kulturlandskapsarbeider og Ann Norderhaug, professor i botanikk,
Innhold for dagen er vandring i enga, slåtteengas økologi og karakteristiske planter, hvordan bruke en ljå, innføring i oppsett, bryning, sliping og bruk av ljå. Øving i enga. Kursdagen avsluttes med en enkel middag og et kulturelt innslag/konsert.

Påmelding til Naturvernforbundet i Vestfold:
Frist for påmelding og innbetaling: 15. juni. Kurset gjennomføres uten værforbehold. Les mer om obligatorisk påmelding, kursavgift og andre praktiske opplysninger på Naturvernforbundets hjemmeside.

 

Praktisk og målrettet skjøtselspleie på Bjerkø

Tidspunkt: 31. juli kl. 09.30 - 15.00. Hvor: Bjerkø, Nøtterøy. Kursleder: Kim Abel fra Stiftelsen Biofokus og Bjerkø gård v/Tom Eric Christensen og Hilde Lind Jørgensen bistår. Mange hytte- og grunneiere i Nøtterøy- og Tjømeskjærgården opplever økt gjengroing som et problem. I kurset fokuseres det på hva som er ønskelig å oppnå med praktisk og målrettet skjøtselspleie. Fokusområder er artsmangfold, uønskede arter og landskapsbilde. En lærer prinsipper knyttet til hvordan komme i gang og hvordan vegetasjonsrydde på en effektiv måte. Vi stifter bekjentskap med flere ulike planter og busker og lærer i denne forbindelse noen begreper. Vi får også høre om gammel hage- og beitemark i et historisk perspektiv. Kursleder er biolog Kim Abel fra stiftelsen Biofokus. Tom og Hilde fra Bjerkø gård forteller og viser frem en del av det omfattende skjøtselsarbeidet de har utført på Bjerkø. Bjerkø inngår i både Utvalgt kulturlandskap i jordbruket og i Færder nasjonalpark. Påmeldte får nærmere info om båtskyss. 

 

 

Praktisk skjøtsel av en slåttemark ved Moløkka

Tidspunkt: 2. august, kl 10.. - 14.30   Hvor: Moløkka, Tjøme. Kursleder: Bent Nilsen.

Tema er praktisk skjøtsel av en 5 mål stor slåttemark øst for Moutmarka. Deltakerne får demonstrert slått med bl.a. tohjulstraktor. Vi kommer inn på viktigheten av bakketørking for å hjelpe til med frøspredning. En biolog gir deltakerne et innsyn i flora og fauna i enga i forkant av slåtten. Skjøtselsplan for området deles ut til deltakerne.
OF spanderer lunsj.

 

Praktisk skjøtsel av utvalgt naturtype hule eiker på Håøya, Indre OslofjordTidspunkt: 19. september kl 09:30-15:30 Hvor: Håøya, Frogn. Kursleder: TNT landskap v/Tore Felin, biolog Stefan Olberg fra Stiftelsen Biofokus og Bymiljøetaten, Oslo kommune.
Flere hule eiker er kartlagt i området. Vi får en innføring i de hule eikenes viktige funksjon for biologisk mangfold (v/biolog) og praktisk innføring i trusler for eika/behov for skjøtsel. TNT landskap demonstrerer ulike skjøtselstiltak som deltakerne også får ta del i.
Det understrekes at dette ikke er et beskjæringskurs eller et klatrekurs. Det vil bli vist teknikker men klatring i profesjonell sammenheng krever dokumentert opplæring eller sertifisert utdanning.
Les mer om tidligere
tilsvarende kurs i 2015:
Kurset gjennomføres i samarbeid med Bymiljøetaten, Oslo kommune. Kurset er
støttet økonomisk av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Praktisk skjøtsel av kulturlandskap i Nøtterøy- og Tjømeskjærgården (Oppdateres)Tidspunkt: November (dato kommer). Hvor: Færder nasjonalparksenter
Kurs for foreninger, lag, organisasjoner og etater/avdelinger som jobber med praktisk skjøtsel i Tjøme- og Nøtterøyskjærgården. Invitasjon sendes ut

 

Om kurslederne:

Bent Nilsen: Bent er en bonde som fokuserer mye på skjøtsel og restaurering av kulturlandskap og tradisjonsbåren kunnskap og kulturlandskapspleie. Han er også aktiv innen hestedrift, seterdrift, gårdsysteri og har holdt flere slåttekurs både i egen og Naturvernforbundets regi.

Tore Felin: Anleggsgartnermester. Startet TNT Landskap sammen med Tone M Almehagen i 2010 og de driver Lærdal gård i Hof sammen. Tore har erfaring fra privat sektor og drift og skjøtsel av store anlegg. Han har bl.a. utviklet og jobbet med metoder for bekjempelse av fremmede uønskede arter, linjerydding og trepleie. Han har også jobbet med kunnskapsløftet og utforming av læreplaner, og han ønsker å bidra til utvikling innen yrkesfag og anleggsgartnerfaget.

Kim Abel: Arbeider til daglig som biolog i stiftelsen Biofokus. Utdannet Cand. scient i terrestrisk økologi/zoologi, Universitetet i Oslo 1998.Har gjennom flere år utført ulike typer miljøregistreringer, inkludert naturtypekartlegging, viltkartlegging og nøkkelbiotopkartlegging, samt kartlegging av skog i verneplansammenheng. Kim har god generell artskunnskap innen zoologi og botanikk. 

 

 ---------------------------------------------

Påmelding gjøres til oslofjf@online.no senest en uke før kurset. Her er det første mann til mølla som gjelder. Der det gjennomføres skjøtsel som krever verneutstyr en ikke har, så vil skjøtselen bli demonstrert av kursleder. Deltakerne tar med niste og drikke selv om ikke annet er nevnt, vi tar med litt forfriskninger. Kulturlandskapsskolen er etablert som en prøveordning.

Vel møtt til Kulturlandskapsskolen - et samarbeid mellom Færder nasjonalpark, Utvalgt Kulturlandskap og Oslofjordens Friluftsråd.
 

 

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1220002.JPG    src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1220003.JPG   src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1228003.JPG       src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/916001.JPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 06-JUN-16 Utskriftsvennlig versjon
There is currently no HTML content.
Følg oss på facebook
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no