Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Bli en OFer!

Skal du booke kystledhytte? Start booking som ikke-medlem, når du kommer til betaling kan du melde deg inn - da blir også overnattingen billigere

Medlemskapet gjeler ett år fra innmeldingsdato, og fornøyes så automatisk for ett år av gangen. Faktura for neste års kontingent vil du motta ca. 1 måned før medlemskapets utløp. 

 

 Les hva medlemskap innebærer under innmeldingsboksen

 

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/710002.JPG Følg oss også på Facebook

 

 

Bli medlem
  • Støttemedlemskap 450 kr Vimpelabonnent 550 kr


Medlemskap i Oslofjordens Friluftsråd bidrar til:

Først og fremst er du med på å hjelpe oss i arbeidet med å sikre fjorden mot nedbygging og privatisering av strandsonen. Du hjelper oss med å tilrettelegge strender og holmer med bedre ankringsmuligheter, skilting og renovasjon, videre går ditt bidrag til forbedring av tilbud som Kystleden, undervisning og aktivisering av barn og ungdom og til etablering av nye Kyststier.


Fordeler som støttemedlem:

* Rabatt og førstevalgsett på Kystledens overnattingssteder (Husk at du også kan krysse av for medlemskap, og få medlemspris, samtidig med hyttebestilling!)
* Medlemsblad med mye interessant fjordstoff
* Tilbud om deltakelse på turer i Indre fjord, Vestfold- og Østfoldkysten
* Gratis tilsendt informasjon om Oslofjorden og OFs aktiviteter
* Mulighet til å bruke sikre bøyer i naturhavner (100 kr i tillegg)


Priser

450 kroner pr. år.
For Vimpelabonnement er prisen pr. år 550
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no