Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Sperrvika

Hvor: Vestsiden av Sandefjordsfjorden, et par km sør for sentrum
Posisjon:  59.04.102 10.13.443
Dybde: 5 meter
Lagt ut:  Juni 2011.

Innseiling:
Beskrivelse av området
: Bøya ligger ved nordre odden  på Sperrevika. Godt beskyttet for syd- og syd-vestlige vinder. Det er en badestrand i nærheten.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/676004.JPG

 

Publisert: 05-JUN-13 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no