Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Hellesøya

Hvor: I Sandefjordsfjorden, rett sør for Buerøya, utenfor Vesterøya

Posisjon: 59.04.71 10.15.34
Dybde: 7 meter
Lagt ut: Juni 2011.

Innseiling: Lettest fra nord - hold øst for stake nord for øya.
Beskrivelse av området: Det er grunt rundt mesteparten av øya. Den østlige delen av øya er flat og lett farbar. Vestsiden er brattere. Midt på øya er det en større eng, her er det mulig å telte. Fin badestrand langs østsiden. Toaletter og renovasjon. ferskvann. Gjentebrygge på østsiden. Kystledhytte på Buerøya rett nord for Hellesøya.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/676002.JPG

 

Publisert: 05-JUN-13 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no