Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Bile

Hvor: Bile syd for Bevøya i Moss kommune

Antall bøyer: 3

Posisjon: 59.30.508   10.37.800

Dybde: 3,6m

Dato for utlegging: Juli 2009

Innseiling: Både fra nordvest og syd

Beskrivelse av området: Bile er en lav liten holme som brukes mye av lokalbefolkningen. Du ligger godt i le for sydlige og sydvestlie vinder.  Det ligger 2 overnattingsbøyer like utenfor sandstranden på østsiden av øya. I gamle dager ble Bilehavnen ofte brukt som overnattingssted for frakteskuter på vei inn og ut av Oslofjorden. Pga isen ligger det  fortiden ( juni 2013)kun en bøye ved Bile, ny bøye kommer i løpet av 2013

 

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/466002.JPG

Kart (Ekstern lenke med oversiktskart, åpnes i nytt vindu)

 

  

 

 

Publisert: 05-JUN-13 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no