Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Evjesund

Hvor: Evjesund ligger ca 6km sør for Moss sentrum i Rygge kommune.

Posisjon: 59,21,33  10,40,06

Dybde: 2,5 meter.

Dato for utlegging: Juni 2008

Innseiling: Rund jernstaken nord for Stangarholmen med god klaring. Styr midt i løpet til du har tangen på babord side. Hold deg midt i sundet mellom kaien babord og skjæret du får på styrbord side.

Beskrivelse av området: Evjesundet er en flott og lun havn. Inne i bukten er det våtmarksområder, noe hyttebebyggelse. Ingen offentlige brygger. Det ligger flere foreningsbøyer på stedet.

 


 Kart:

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/466003.JPG

 KART - (Ekstern lenke med oversiktskart)

 

 


  Bilder fra Evjesund:

 

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/428001.JPG

Evjesund. Pila viser hvor bøya ligger.

 

 

 

 


Publisert: 05-JUN-13 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no