Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Burø

Hvor: Vest for Tjøme, rett sør for Mågerø, nordvest for Ildverket.

Posisjon:  59.07.71 - 10.26.47

Dybde:  7m

Dato for utlegging: Utlagt 1 juli 2009

Innseiling: Ligger på babord side av leden som går forbi Måkerøs østside og fortsetter mellom Hønsø og Burø.

Beskrivelse av området: På sydvestsiden av Burø er det en kile med et anker i sjøkartet.  Bøya ligger  ved ankermerket. Skjæret på sydsiden av havnen er lavt, men du har stort sett le for alle vinder. Noe svell kan forekomme fra båttrafikk i området.

 


 Kart:

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/472005.JPG


KART - oversiktskart, ekstern lenke, åpnes i nytt vindu

 

Publisert: 05-JUN-13 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no