Kontaktinformasjon
Telefon: 67 55 49 90

Annika Ljungström
annika@oslofjf.no


Nicolay Moe
nicolay@oslofjf.no


Klasseveiledning

Uteundervisning tilpasset lærerplanen

KlasseveiledningUndervisningen legges opp etter skolens ønske og tar utgangspunkt i lærerplanen. Fagene Matematikk, norsk, samfunnsfag, kunst & håndverk, naturfag, mat & helse og kroppsøving kan berøres.

Opplegget gjennomføres i skolens nærområde eller på et friområde i nærheten av skolen. Vi stiller med alt nødvendig utstyr for dagen.

Forslag til tema : marinbiologi, matematikk i friluft, naturfag, fysisk aktivitet, lek, grunnleggende friluftsliv, strandrydding, tauaktiviteter, roing, mat på bål, snø og vinteraktiviteter, isfiske m.m.

Et pedagogisk opplegg kan også kombineres med overnatting på en av våre kystledhytter. Skolen organiserer selv det praktiske rundt overnattingen og vi tar ansvaret for det pedagogiske opplegget og nødvendig utstyr. For ytterligere informasjon se: Kystled Oslofjorden

Vi forutsetter at skolens lærere deltar aktivt på klasseveiledningene, dette sikrer optimalt faglig og sosialt utbytte. Lærerne har ansvaret for barnas sikkerhet under dagen, OF har ansvaret for det faglige.

 

  E k s e m p l er   f r a   k l a s s e v e i l e d n i n g e r

Marinbiologi

Marinbiologi

Vis-sjøvett

Vis sjøvett

Landart

Landart

Isfiske

Isfiske

Båt.jpg

Roing

Bålmat

Mat på bål

 

Publisert: 12-MAR-09 Utskriftsvennlig versjon
Oslofjordens Friluftsråd- Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad - Tlf: 67 55 49 90 - EPOST: oslofjf@online.no