Kontaktinformasjon
Telefon: 67 55 49 90

Annika Ljungström
annika@oslofjf.no


Nicolay Moe
nicolay@oslofjf.no


Lærerkurs

Inspirasjon og tips til uteundervisning!


LærerkursVi kan bidra med konkrete tips og ideer til hvordan undervisning kan flyttes ut av klasserommet. Aktivitetene tar utgangspunkt i kompetansemålene for de ulike fagene fra 1- 10 klasse.

 

 

Kursene er i stor grad praktisk rettet der deltagerne selv får prøve ut aktivitetene. Bevisstgjøring og lokalisering av gode læringsarenaer i nærmiljøet blir en naturlig del av kurset.

Alle fag kan berøres på inspirasjonskurset: Matematikk, norsk, samfunnsfag, kunst & håndverk, naturfag, mat & helse og kroppsøving.
Vi kan holde kurs når det passer dere. Tema og varigheten på kurset tilpasses etter deltagernes ønsker og behov. Hvert år arrangerer vi noen åpne lærerkurs i våre medlemsfylker.

 

Vi kan også bidra med vår kompetanse på uteskole, utendørspedagogikk, friluftsliv og marinbiologi til høyskoler og videregående skoler i våre medlemsfylker.

 

  E k s e m p l e r   f r a   L æ r e r k u r s

 Krabbefiske

Marinbiologi

Taukryss 

 Taukryss

Kakkjerring 

Kakkjerring

 Lærerkurs

Kunst og håndverk

Mattematikk_i_friluft 

Mattematikk i friluft

 Konsentrasjon

Naturfag

Publisert: 12-MAR-09 Utskriftsvennlig versjon
Oslofjordens Friluftsråd- Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad - Tlf: 67 55 49 90 - EPOST: oslofjf@online.no