Kontaktinformasjon
Telefon: 67 55 49 90

Annika Ljungström
annika@oslofjf.no


Nicolay Moe
nicolay@oslofjf.no


Barnehage og SFO

Fysisk aktivitet, lek og læring


src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/378001.JPGVi holder inspirasjonskurs for de ansatte i SFO og barnehage. Kursene har til hensikt å inspirere de som til daglig jobber med barn til å være mer ute i friluft. Aktivitetene vil ha fokus på fysisk aktivitet, kreativitet, lek og læring.

 

 

 

 

 

 

Kursene er i stor grad praktisk rettet der deltagerne selv får prøve ut aktivitetene. Aktivitetene er enkle å gjennomføre og krever lite utstyr.

Temaer som kan berøres er: grunnleggende friluftsliv, lek og fysisk aktivitet, mat på bål, fantasi og forming, snø- og isaktiviteter, utforsking av naturen, tauaktiviteter m.m. Vi tilpasser dagen etter ønsker, årstid og området.

Inneholdet i kursene for barnehageansatte er basert på Rammeplanen for barnehage og aktivitetene er knyttet opp mot fagområdene.

Vi kan holde kurs i forbindelse med planlegningsdager, eller på ettermiddager. Tema og varigheten på kurset tilpasses etter deltagernes ønsker og behov.

 

  E k s e m p l e r   f r a   b a r n e h a g e - o g  S F O k u r s

 Bål-og-mat

Bål og mat

Kakkjerring 

 Kakkjerring

Vinterkurs 

Vinterkurs

 Fysisk_aktivitet

Fysisk aktivitet

 Håv

Demonstrasjon av utstyr

 Landart

Landart

Publisert: 12-MAR-09 Utskriftsvennlig versjon
Oslofjordens Friluftsråd- Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad - Tlf: 67 55 49 90 - EPOST: oslofjf@online.no