Kontaktinformasjon
Telefon: 67 55 49 90

Annika Ljungström
annika@oslofjf.no


Nicolay Moe
nicolay@oslofjf.no


Barnehage

Inspirasjonskurs for barnehageansatte- Nye idéer til uteaktiviteter og tips til hvordan uteområdene kan brukes

Barnehage i friluft: Vi lager inspirasjonskurs for ansatte i barnehage med aktiviteter som kan gjennomføres ute sammen med barna. Aktivitetene er i stor grad praktisk rettet med fokus på lek, fysisk aktivitet og kreativitet i friluft. Aktivitetene tar utgangspunkt i idépermen ”Fritid i friluft” og barnehageheftet som er knyttet til rammeplanen for barnehager.
Vi kan også bidra med tips og ideer til hvordan man kan utnytte uteområdet i deres barnehage bedre slik at det innbyr til lek og fysisk aktivitet.
Aktuelle temaer: Fantasi, forming, utelek, snø- og isaktivitet, utforskning av naturen, tau-aktiviteter og generelt friluftsliv som bålbrenning, oppsett av lavvo/gapahuk, bruk av kniv og mat på bål.
Sted: Vi kommer til dere og holder kurset i barnehagen eller i et nærområde.
Kurs på bestilling: Vi kan holde kurs for dere foreksempel i forbindelse med en planleggingsdag eller en ettermiddag. Dere bestemmer selv hvilke tema som skal berøres og varigheten på kurset.

Priser på kurs

Åpne kurs: Hvert år holder vi noen kurs som er åpne for alle.

Oversikt over datoer for åpne kurs, arrangement!


Idépermen ”Fritid i friluft” m/ tilleggshefte for barnehage i friluft brukes som basis for alle våre kurs, den kan kjøpes for kr 250,- ved henvedelse til oss eller på kurs. Les mer om permen eller gå direkte til bestilling.
Kontakt oss på oslofjf@online.no  eller tlf 67 55 49 90 for mer informasjon, påmelding eller bestilling av kurs.

Publisert: 12-MAR-09 Utskriftsvennlig versjon
Oslofjordens Friluftsråd- Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad - Tlf: 67 55 49 90 - EPOST: oslofjf@online.no