Kontaktinformasjon
Telefon: 67 55 49 90

Annika Ljungström
annika@oslofjf.no


Nicolay Moe
nicolay@oslofjf.no


Skolemateriell

Undervisningsopplegg

Marin forsøpling - Et alvorlig og komplisert miljøproblem

Marin forsøpling er et globalt problem som stadig vokser. Avfall på avveie i våre hav og fjorder har sin opprinnelse fra mange ulike menneskelige aktiviteter, og det marine søppelet føres med havstrømmene på tvers av landegrenser. Konsekvensene av det marine søppelet har en rekke uheldige konsekvenser for både helse og miljø.
Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i kompetansemål etter 7. trinn og 10.trinn, innen naturfagets forskerspiren og mangfold i naturen, men trekker også inn elementer fra samfunnsfag og matematikk. 

Prosjektet har fått midler fra Miljødirektoratet og "Den naturlige skolesekken"

 

Innhold:

 

Lærerhefte Elevhefte
src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1698006.JPG src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1698005.JPG
   
 Powerpointpresentasjon  
src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1698008.JPG  

 

Film: Søppel som havner i havet er et alvorlig og komplisert miljøproblem. Lær mer om utfordringene.


Marin forsøpling; under overflaten

Denne delen er ment som en praktisk utvidelse av undervisningsopplegget tilknyttet tematikken rundt marin forsøpling, utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd. Den omhandler marin forsøpling under overflaten.

 Film

Vil den kommende generasjon ta bedre vare på havet enn vi har gjort hittil? Sammen med Ten Thousand Images, Project Moken og Runar Film har Marinreparatørene vært med å lage filmen "Miljønasjonen under overflaten".Filmen er støttet av Miljødirektoratet og skal brukes som en del av et undervisningsopplegg om marin forsøpling i regi av Oslofjordens Friluftsråd.

 


 

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1336001.JPGLevende vassdrag

Levende Vassdrag omfatter aktiviteter om vann og vassdrag for barne- og ungdomsskolene i Oslo og Bærum . På nettsiden finner du informasjon om elvene, undervisningsopplegg knyttet til feltundersøkelser, forskningsoppaver og elveadopsjon, og om hvordan du kan delta i skolekonkurransen. Prosjektet er utviklet av Oslofjordens Friluftsråd og Oslo Elveforum.

Prosjektet har fått midler fra "Den naturlige skolesekken"

 

Se: Levendevassdrag.no

 


 


 

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1328005.JPGFremmede arter på godt og vondt

Beregnet tid:

Forarbeid 6 timer, feltarbeid ½- 1 dag, etterarbeid 4 timer.

Elevene vil lære om noen av de problematiske fremmede artene i Norge og hvorfor de er et problem. Undervisningsopplegget er lagt opp med både teoretiske- og praktiske deler. Elevene skal ved hjelp av undersøkende arbeidsmetoder fordype seg i temaet fremmede arter samt gjøre noe samfunnsnyttig: registrere og/eller bekjempe plantearter som er en trussel mot biologisk mangfold.

Undervisningsopplegget er flerfaglig - Naturfag er hovedfaget, men trekker inn elementer fra samfunnsfaget gjennom tema knyttet til miljø, samfunn og bærekraftig utvikling og bruk av kartinformasjon.

Prosjektet har fått midler fra "Den naturlige skolesekken"

 

 

 

 

 


 

Plakat med vanlige arter i Indre Oslofjord

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1332002.GIF

 


 Plakat med vanlige arter i Ytre Oslofjord

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1332003.JPG 


 

 Idépermer - gode ideer til uteaktiviteter

 Friluftsrådene har samarbeidet om å lage idépermer for barnehage, grunnskole og SFO. Idépermene gir gode ideer til uteaktiviteter i all slags vær, til alle årstider og i ulike landskap. 

 

Barn”Barn i Friluft”

Ny perm i 2009 som er basert på de to tidligere permene Barnehage i friluft og Fritid i friluft. Det er gjort forbedringer, supplert med nye idéer og lagt ytterligere vekt på fysisk aktivitet for barn og unge. Permen inneholder over 200 tips til uteaktiviteter, og disse er samlet under følgende hovedtemaer: Friluftsliv, Uteleker, Natur og miljø, Kreativitet, Antall og form, Språk, Mat ute, Turforslag og Tema & prosjekter.
Idépermen skal hjelpe til med å tilrettelegge friluftsaktiviteter for barn:
- i barnehage
- i skolefritidsordning
- i skolen med innarbeiding av daglig fysisk aktivitet
- i lag og foreninger
- i familie- og vennesammenheng

Permen er like egnet for barnehager og SFO som for barnefamilier og besteforeldre!
Et godt gavetips!Pris: kr. 460,-, ink. porto

 


 

 Læring

"Læring i friluft" 1. - 10. trinn i grunnskolen - ny læreplan, bedre idéperm
Permen inneholder 400 ideer til uteaktivitet, og alle ideene er realtert til fag og mål i Kunnskapsløftet (LK06) for matematikk, norsk, naturfag, kroppsøving, mat og helse, samfunnsfag og kunst og håndverk. Idépermen er en revidert og omarbeidet utgave av de tidligere idépermene som kom i 2000-2003.

 

Pris: kr 560,- ink. porto

 

 

 

 

 

 


 

 

Bestilling:

Husk å oppgi:
• Hvilken idéperm du bestiller og antall
• Navn, adresse og telefonnummer

Send oss en e-post: oslofjf@online.no  eller ring oss.

 

  E k s e m p l e r   f r a   p e r m e n e

KLIKK PÅ BILDENE FOR EKSEMPELSIDER

Undersøk_fisken 

Undersøk fisken, Læring i friluft

Kullstifter 

 Lag kullstifter - Barn i friluft

Posisjonsspillet

 Posisjonsspillet, Læring i friluft

Bladstafett

Bladstafett - Barn i friluft

Distanse_pr_tid

Distanse og tid, Læring i friluft

Sjøstjerner_tar_blåskjell

Sjøstjerner tar blåskjell - Barn i friluft

  

 


 

 

Publisert: 12-MAR-09 Utskriftsvennlig versjon
Oslofjordens Friluftsråd- Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad - Tlf: 67 55 49 90 - EPOST: oslofjf@online.no