Kyststier

 

Skiltmal for kyststien

Oslofjordens Friluftsråd jobber aktivt med kyststier på mange fronter - med planlegging, rådgivning, kartlegging og tilrettelegging. Nå er det laget en mal for skilting og merking av kyststi, som skal bidra til å mer enhetlig og god skilting langs kysten! Les mer

 

Rapporter fra kartlegging av kyststiene

På bestilling fra Vestfold fylkeskommune har OF utarbeidet en rapport om status for de eksisterende kyststiene i Vestfold. Rapporten gir en oversikt over kyststien på kart og beskriver standarden på skilting, merking og infotavler. Den beskriver også opplevelsesverdien på de ulike stiene og går igjennom eksisterende planer for utvidelse der dette foreligger. I tillegg har OF hatt et særlig blikk på tilgjengelighet for ulike brukergrupper. Du kan laste ned rapporten her: https://www.vfk.no/Documents/vfk.no-dok/Idrett%20og%20friluftsliv/Kyststirapport%20for%20Vestfold%202015.pdf

OF har også levert en fyldig rapport om kyststien i Hurum kommune. Hele kyststistrekningen i kommunen er kartlagt ved befaring, og OF har gitt kommunen anbefalinger ny skilting og tiltak for utbedring av stien. Vi har også kommet med andre anbefalinger for hvordan stien kan løftes og tas vare på for framtiden. Du kan lese rapporten her: https://issuu.com/oslofjordensfriluftsrad/docs/rapport_for_prosjekt_kyststi_hurum_/1

 

  • Ta en vårtur!

    Har du enda ikke tatt en spasertur langs fjordens bredder er det på høy tide. Det finnes utallige steder hvor du kan nyte vårsol og sjøluft, du har sikkert selv et favorittsted, men har er noen våre forslag.

    Les mer
  • Fugletårnstur, møt trekkfuglene!

    Flere våtmarksområder og naturreservater rundt Oslofjorden er tilrettelagt med fugletårn der en i forbindelse med vårtrekket kan oppleve en rekke rastende trekkfugler.

    Les mer

OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad - Telefon: 67 55 40 00 - EPOST: OSLOFJF@ONLINE.NO