Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Kartlegging av tilgjengeligheten i friluftsområder


Oslofjordens Friluftsråd utfører våren og sommeren 2016 kartlegging av utvalgte statlig sikra- og kommunale tur- og friluftsområder. Vestfold og Buskerud fylkeskommuner har engasjert OF på bakgrunn av våre tidligere arbeid med kartlegging av tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelighet og syn.

OF’s medarbeidere er utstyrt med et nettbrett, målebånd og elektronisk måler av stigningsgrader. I arbeidet måles alle bredder, stigninger, høyder el som har påvirkning på hvor tilgjengelig et område er. Vi har vært på mange flotte friluftsområder med nye HC-toaletter som ikke er tilgjengelige fordi ingen i rullestol klarer å komme inn døra. Det er noen små centimeter som kan utgjøre forskjellen på hva som kan benyttes og hva som ikke kan. Det samme gjelder turveier og adkomstveier ut til strand eller friluftsområde. Her kan en for bratt stigning være avgjørende for om en rullestolbruker klarer å komme seg tilbake til parkeringsplassen. Det kan også være gode ledelinjer på en turvei, men så er benker og søppelspann satt uventet midt i linja. Enkle grep kan mange ganger utgjøre store forskjeller!

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1616002.JPG

Kartlegging av Skallevoldstranda i Tønsberg kommune.


Kartverket har gjennom fylkeskommunene bevilget midler til OF for å utføre dette arbeidet. Kartverkets prosjekt startet i 2004 med kartlegging av tilgjengeligheten i Oslo sentrum. Målet med prosjektet er å skape en database og kartklient som viser status for tilgjengelighet i tettsteder og friluftsområder over hele Norge.

En tilgjengelighetskartlegging i et tettsted eller et friluftsområde viser hvordan stedet er utformet med tanke på fremkommelighet for personer med nedsatt bevegelighet og nedsatt syn. Tilgjengelighetsdata for et område er et nyttig verktøy for arealplanlegging og byutvikling i tillegg til informasjon for alle brukere. Databasen forteller om hvordan situasjonen er og hva kan man gjøre for å forberede tilgjengeligheten. Dette gjør det enklere å ta riktige avgjørelser.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1616003.JPG

Informasjon om en bålplass på Hernestangen i Røyken legges inn.


Prosjektet er en del av en nasjonal satsning. Regjeringen la i 2009 fram handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet. Målet er å gjøre samfunnet mer tilgjengelig for alle og at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Datasettet som utarbeides i dette prosjektet er et bidrag til å skape bedre folkehelse og å sikre selvstendighet og sikkerhet for alle mennesker med nedsatt funksjonsevne.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1616004.JPG

Krok i Svelvik blir her kartlagt.


Kartverket har til nå kartlagt tilgjengelighet i 158 kommuner over hele landet. 100 av disse har fått oppdatert kartleggingen fra 2013. Dataene er nå tilgjengelige for alle. Mer om prosjektet på 
kartverket.no 

 

Publisert: 30-MAY-16 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no