Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Bidra til friluftshus på Storesand

Storesand på Hvaler er et unikt sted. Her finner du en teltplass uten biler og campingvogner, kyststi og en liten strandkafé. Dette er også det mest besøkte stedet i Ytre Hvaler nasjonalpark.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1620001.JPG

På storesand kan du bo i og oppleve Ytre Hvaler nasjonalpark. Under ly av furutrærne på Storesand kan du telte helt fritt for biler og campingvogner.

 

Støtt friluftshuset gjennom Startskudd, eller VIPPS støtte til Vippsnummer 16105. Du kan også bruke kampanjens kontonummer 1503 759 7039

 

Bygningene på Storesand, Hvaler er slitne og trenger en oppgradering. Vi har fått mange penger, men trenger litt mer for å komme i havn. Vi ønsker å oppgradere bygningsmassen på stedet, dvs kiosken og sanitæranlegget, til et friluftshus som er verdig unike Storesand, ikke minst som en del av Ytre Hvaler nasjonalpark. Tanken er å bygge opp et hus som har et enkelt utsalgssted, sanitæranlegg og funksjoner som styrker telting og friluftslivet generelt på stedet. Vi har fått bidrag fra flere steder, bl.a. har Sparebankstiftelsen DNB gitt oss 2,5 millioner kroner, men vi trenger litt hjelp for å komme helt i mål. 

 

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1620002.JPG

Bygningene på storesand er fra 80-tallet og trener en oppgradering. Planen er å samle byggene uten at fotavtrykket blir større. 

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1620003.JPG

Visjonen er et friluftshus. Ikke nødvendigvis slik som dette bildet, et spennende bygg som er vakre Storesand verdig. Dette er det mest besøkte stedet i Ytre Hvaler nasjonalpark og brukes som turmål året rundt.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1620004.JPG

Teltplassen driftes av en gjeng frivillige entusiaster. Ingen av dem tjener penger på innsatsen.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1620005.JPG

Bo i og opplev Norges første marine nasjonalpark. Et friluftshus løfter stedet ytterligere - bli med!

Hvordan vil pengene bli disponert. Penger vi får inn vil uavkortet gå til Storesand og arbeidet med å få på plass friluftshuset. Samtidig vil ditt bidrag gjøre det større sannsynlig å få penger fra andre steder - ved nesten alle søknader om midler stilles det krav til egenandel. Det betyr at en krone i bidrag, vil kunne bety mer fra andre steder.

 

Hvem står bak. Storesand er et friområde Oslofjordens Friluftsråd (OF)  har ansvar for. Det er også OF som står bak kampanjen. Stiftelsen Storesand teltplass er støttespillere

Publisert: 21-APR-17 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no