Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Nærmere en kyststi over Håøya


OF har god tror på at verne og bruk kan gå hånd i hånd og er glad for at det nå ser ut til å bli merket sti over Håøya i Frogn.

 

Det å oppleve havørn i Indre Oslofjord, en fugl med et vingespenn på 2,3 meter, er for mange en stor frilufts- opplevelse og berikelse. Noen ganger er det å tilrettelegge for friluftsliv også positivt for verneinteresser som bl.a. havørn. Dette er mulig fordi en sti sørger for at turfolket går et sted, godt unna reirområdet. Havørnene er også i år tilbake i hekkeområdet på Håøya og de trenger ro i hekketiden. Ferdselsforbudet rundt hekkeområdet til havørnene sørøst på Håøya i Frogn opprettholdes derfor, noe Frogn kommune i samråd med fylkesmannen i Oslo og Akershus har ønsket. OF er enige i at havørnparet trenger ro i hekketiden og støtter det midlertidige ferdselsforbud som er opprettet. Et par havørner etablerte seg i området i 2008, over 126 år etter at de siste havørnene forsvant i Oslofjordområdet. Det å oppleve havørn i Indre Oslofjord, en fugl med et vingespenn på 2,3 meter, er for mange en stor frilufts- opplevelse og berikelse.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1640001.JPG

Havørna er et majestetisk innslag i Oslofjorden. I området rundt reiret vil det være fortsatt være ferdselsforbud. Foto: Kjell Isaksen, Bymiljøetaten, Oslo kommune.

Frogn kommune har nylig sendt ut et endringsforslag til forskrift i området. Her inngår et forslag om å kanalisere ferdsel. Det foreslås at stien fra Ormeleina over Søndre Håøya til Håøybukta tillates skiltet som tursti. Det heter videre at det tillates trandler og grus i stiens eksisterende bredde i våte partier. Evt. vindfall som sperrer stien tillates fjernet fra stien. Dette vil åpne opp for å få fine turopplevelser over Håøya, noe brukere av kystleden og andre besøkende på Håøya har savnet.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1642003.JPG

Håøya har fantastisk mye spennende å by på. Stillinger sør på øya, bygd til forsvar av landet mot svenskene tidlig på 1900-tallet, er noen av kulturminnene som vil være attraksjoner langs en merket kyststi.


OF har god tror på at verne og bruk kan gå hånd i hånd og er glad for at det nå ser ut til å bli merket sti over Håøya i Frogn. 

OF har i en årrekke vært en forkjemper for å merke sti over Håøya, men har tidligere ikke fått gehør for dette hos vernemyndighetene. OF fikk seinest for et par år siden avslag av fylkesmannen om å merke stien. Det er derfor gledelig at det nå ser ut til at vi endelig får gjennomslag for vårt syn, noe vi også har gitt tilbakemelding om i vårt høringssvar til Frogn kommune. Gjennom å merke stien vil færre ta feil og gå seg vekk underveis, noe som ville vært uheldig for verneinteressene og havørnene i området.


Det er allerede merket kyststi nord på Håøya, og kyststi er et begrep folk etterhvert har fått et forhold til. Derfor anbefaler OF at denne standarden brukes også over den aktuelle delen i sør.

Publisert: 15-JUN-16 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no