Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Dypoppsamler i Fredagshølet


Nå har også Fredagshølet ved Seilø på Hvaler fått flytende søppelhåndtering

Flytende dypoppsamlere for avfall er et sort framskritt for natur og miljø, estetikk og skjærgårdstjenestens ansatte. En dypoppsamler erstatter et stort antall sekkestativer. Vi unngår overfylte sekker hvor søpla dras utover av fugler og dyr, og får fjernet ubehagelig lukt ved at avfallet oppbevares avkjølt med vann rundt seg. Disse dypoppsamlerne er festet til en betongbrygge og gir et helt annet visuelt inntrykk en der et stort antall sekkestativer står på svaberg eller brygger. Men fremfor alt gjør de hverdagen lettere og mer effektiv for skjærgårdstjenestens ansatte. Å bære tunge avfallssekker som kan inneholde både glasskår og sprøyter over glatte svaberg, representerer en potensiell fare for skader.

Den nye dypoppsamleren er lokalisert på vestsiden av Hvaler-øyene like østenfor Fredagsholmen i uthavna Fredagshølet på Seilø.Skjærgårdstjenesten på Hvaler er takknemlig for at dette har kunnet la seg realisere; Kommunen og Østfold fylkeskommune med finansiering, nasjonalparkstyret med godkjenning av at en slik konstruksjon ble tillatt i Ytre Hvaler nasjonalpark. Skjærgårdstjenensten skriver i en melding at de nå slipper vi å bære 4 tonn avfall på våre rygger, og båtkjøringen til Seilø-området blir nær halvert. To kombinerte avfallsboder er bygget om til rene toalettboder, og avfallsboden på Alholmen er fjernet. Besøkende har allerede begynt å bruke molok-beholderne, og publikum er veldig fornøyde med endringene.

Søppelbua på land ombygges til toaletter. Når søppelet flyttes over til dypoppsamlerne sparer Skjærgårdstjenesten mange tunge løft og mye tid frigis til andre oppgaver.Dypoppsamlerne inneholder storsekker som løftes med arbeidsbåtenes kran og fraktes direkte til land. Tid frigjøres til andre oppgaver som f eks skjøtsel og vedlikehold, oppgaver som tidligere har måttet vike - fordi søppel må alltid må tas først. Å samle avfallet fra fritidsbåtene i flytende dypoppsamlere er ide som Oslofjordens Friluftsråd utviklet under finanskrisen 2009. Den gang ble friluftsråd som hadde driftsoppgaver, tildelt ekstra penger for å forsere bygging og vedlikehold. Flere tiltak ble gjennomført, og blant disse var dypoppsamlere. Det plassert dypoppsamlere i to mye brukte naturhavner; Sandspollen i Hurum og Tordenskioldbukta ved Nordre Sandøy i Hvaler. Nå i 2016 har det altså blitt plassert en tredje dypoppsamler i Fredagshølet helt vest på Hvaler. Grunnen til at det har tatt så lang tid har sammenheng med at investeringen krever midler ut over de vanlige budsjettene. Men i det lange løp snakker vi om besparelser som kommer båtfolket til gode i form at flere tjenester blir utført.

Publisert: 27-JUN-16 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no