Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Friluftshus på Storesand - folkefinansiering


Storesand på Hvaler er et unikt sted. Her finner du en teltplass uten biler og campingvogner, kyststi og en liten strandkafé. Dette er også det mest besøkte stedet i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Bygningene på Storesand er slitne og trenger en oppgradering. Vi ønsker å oppgradere bygningsmassen på stedet, dvs kiosken og sanitæranlegget, til et friluftshus som er verdig unike Storesand, ikke minst som en del av Ytre Hvaler nasjonalpark. Tanken er å bygge opp et hus som har et enkelt utsalgssted, sanitæranlegg og funksjoner som styrker telting og friluftslivet generelt på stedet. Vi har fått flere viktige bidrag, bl.a. har Sparebankstiftelsen DNB gitt oss 2,5 millioner kroner, men vi trenger fortsatt hjelp for å komme helt i mål. 

Hvordan bidra?

  •  Bruke Vipps-appen og "vippse" ditt bidrag til 16105 (Friluftshuset på Storesand).
  •  Følge lenken til kampanjen på Startskudd.no
  •  Sende penger dirkete til kampanjekontoen 1503 759 7039

Om du oppgir navn og kontaktinfo når du bidrar får du en liten belønning for gaven - men den deles ut først når huset står ferdig!

 Stiftelsen Storesand teltplass er støttespillere

    

 src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1620002.JPG

Bygningene på storesand er fra 80-tallet og trenger en oppgradering. Planen er å samle byggene uten at fotavtrykket blir større. 

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1620004.JPG

Teltplassen driftes av en gjeng frivillige entusiaster. Alle inntekter fra teltplassen går tilbake til plassen.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1620005.JPG

Bo i og opplev Norges første marine nasjonalpark. Et friluftshus løfter stedet ytterligere - bli med!

 

 

Hvordan vil pengene bli disponert. Penger vi får inn vil uavkortet gå til Storesand og arbeidet med å få på plass friluftshuset. Samtidig vil ditt bidrag gjøre det mer sannsynlig å få penger fra andre steder - ved nesten alle søknader om midler stilles det krav til egenandel. Det betyr at en krone i bidrag, vil kunne bety mer fra andre steder.

 

Hvem står bak. Storesand er et friområde Oslofjordens Friluftsråd (OF) har ansvar for. Det er også OF som står bak kampanjen. Arbeidet med friluftshuset er et samarbeid mellom OF, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold. 

 

Publisert: 20-APR-17 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no