Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Gullholmen fyrstasjon en del av Kystleden i Oslofjorden

Utenfor Jeløya ligger Gullholmen som er en naturskjønn, men værutsatt holme midt i Oslofjorden. På toppen står en gammel fyrstasjon. Nå er en av bygningene – Fyrvokteren - klargjort for kystleden. «Fyrvokteren» har 9 sengeplasser, kjøkken og oppholdsrom. Det er tilgang til utsiktstårnet fra 2. etasje. Booking skjer gjennom Oslofjordens Friluftsråds (OF) hjemmesider: http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/kystleden/kystleden_artikkel?displaypage=TRUE&element_id=12282309
Gullholmen er dels et sjøfuglreservat, dels et friområde. Fra toppen av fyrtårnet ser du til fire fylker; Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold. Nærmeste naboøy i vest er Mølen, det første friområdet som OF sikret – allerede i 1934.
Gullholmen fyr sto ferdig og ble tent den 15. september 1894. I den første perioden besto fyrbetjeningen av fyrvokter med husstand, men ble rett før 1940 utvidet med en fyrbetjent. I den anledningen ble en ny familiebolig oppførs øst for den gamle fyrbygningen. 
I 1984 ble Gullholmen fyrstasjon autorisert og fyret erstattet med en fyrlykt som står foran fyrbygningen. Fyrstasjonen ble samtidig avfolket og bygningene ble stående tomme.
I 1989 ble Gullholmen fyr formelt overdratt fra Kystverket til Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). Det ble inngått en avtale mellom DN og en samling av enkeltpersoner som kalte seg Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr. Stiftelsen ble opprettet for å drive, vedlikeholde fyrstasjonen og legge til rette for nye aktiviteter i bygningene. I mange år ble Gullholmen drevet på denne måten, og mange har hatt stor glede av oppholde her ute.  
Bygninger og anlegg ligger værsatt til, og etter hvert ble det klart at omfattende restaurering- og vedlikehold måtte til. Avtalen med Stiftelsen ble sagt opp. Ombyggingen og oppgraderingen er finansiert av Miljødirektoratet med Moss kommune som byggherre. OF har en avtale med Moss kommune om driften og OF igjen har en avtale med personer som var med i Stiftelsen. Slik er Stiftelsens beste tradisjoner ivaretatt for fremtiden.
Sjøfuglreservatet på øya betyr ferdselsforbud i perioden 15. april til 15. juli. Det er godt skiltet, så vis hensyn til hekkende fugl. Vi er avhengig av at alle respekterer ferdselsforbudet og viser hensyn, for at allmenheten fortsatt skal få tilgang til dette flotte stedet.
Foreløpig er en bygning åpen for publikum, men tanken er at flere skal gjøres i stand. Det er tilrettelagt med griller og bord utendørs både ved bygningene og nede i nordbukta. Ytterligere bruk vil kreve økning i toalettkapasiteten og tilgang på vann.

 

Publisert: 01-JUL-16 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no