Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

I Oslos skjærgård har friluftsrådets blåbøyer blitt brukt som fast opplag for umerkede, utrangerte båter. Dette blir det nå slutt på.


I Oslo har OF i flere år slitt med noen som bruker blåbøyer til opplag av utrangerte båter. Dette har vært til stor ergrelse for vanlige vimpelabonnenter. Ett år hadde en person fortøyd tre båter i samme bøye, og brukte dem som kjøkken, stue og soverom.

For at flest mulig skal kunne benytte seg av bøyetilbudet, har vi en regel om at båter med bøyevimpel maksimalt kan benytte bøyen i 24 timer. Mange har klaget på disse forslitte båtene som ligger på Langøyene. Vi vurderte å fjerne alle fem bøyene her, men bøyene på Langøyene og Gressholmen er meget populære, og nært opp til småbåthavnene i Oslo. Vi har derfor i samarbeid med Skjærgårdstjenesten og Lindøya slipp bestemt oss for fjerne båtene i stedet for å flytte bøyene.

Nå i juli har vi fjernet tre båter som har hatt fast forankring i bøyene på Langøyene. Båtene som ble fjernet, var varslet med lapp på båten 10 dager før fjerningen ble gjennomført. I tillegg fikk en båt som lå til «blåbøyen» på Gressholmen pålegg om å flytte seg. Båteier etterfulgte pålegget og flyttet båten til en ankringsplass.

Båtene ble tauet til Lindøya slipp og satt på land der. Båteierne kan få sine båter tilbake, men må dekke kostnadene for borttauing og lagring. Nå er bøyene tilgjengelige for bruk på ordinære vilkår.

Publisert: 13-JUL-16 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no