Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Mer ekstremvær


OF ser med bekymring på økt hyppighet av ekstremvær.
 
Alt åpent land har blitt utsatt for ekstremregnet og flommene vi har sett på Østlandet den siste tiden. Ekstrem avrenning fra disse åpne flatene fører med seg forurensning fra spesielt bilveier, næringsstoffer og pesticider fra jordbruket og annet søppel og plast som enten er ødelagte gjenstander fra flomskader eller som har ligget ute i terrenget fra før av. I tillegg klarer ikke renseanleggene å ta unna for mengdene med vann som føres gjennom avløpssystemet og dette kommer som det så fint heter ut som «overvann» eller urensa kloakk. Ingen god oppskrift for verken godt badevann eller for det marine økosystemet.
 
I Bærum og Asker ble det sendt ut varsel om høyt bakterieinnhold og fraråding om å bade. Heldigvis har tilstanden nå bedret seg og Budstikka melder at dette er på grunn av fjordens selvrensing. Hva går denne selvrensinga ut på? I fjorden finnes det både alger og bakterier som gjerne nyter godt av både næringsstoffer og bakterier som kommer fra land. På den positive siden kan dette føre til oppblomstring av alger som igjen gir mat til smådyr og fisk. På den negative siden kan vi få oppblomstring av uønska alger og bakterier. I tillegg betyr selvrensing at alle de løse partiklene, tungmetaller og andre forurensningsstoffer etter hvert faller til ro på bunnen. Da er badevannet fint igjen, men hvordan er det med økosystemet?
 
I bunnsedimentene lever en rekke dyr som kan få skadelige stoffer og microplast i seg og føre det oppover i næringskjeden til den fisken du en dag har foran deg på bordet. Alle uønska stoffer fra land blir selvfølgelig ikke borte, men blir like uønska i fjorden. Oslofjordens Friluftsråd følger utviklingen med bekymring og bruker vår rolle som aktiv pådriver for en renere fjord. Dette er en rolle OF har hatt siden før krigen. Vi er i dag  representert i Fagrådene i Oslofjorden som både har en rolle i avløpssektoren og for faglig oppfølging av tilstanden i fjorden.

Publisert: 16-AUG-16 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no