Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Ulovlig jakt på Mølen


Oslofjordens Friluftsråd har i det siste fått flere meldinger om uønsket og ulovlig jakt på Mølen.

 Sjøfugljakt fra Mølen krever grunneiers tillatelse og friluftsrådet har de siste årene gitt flere jegere tillatelse til sjøfugljakt på Mølen og de andre øyene i Breiangen. Oslofjordens Friluftsråd kjøpte Mølen som det første friområdene i Oslofjorden allerede i 1934. Området driftes av Skjærgårdstjenestens enhet i Holmestrand. Også skadedyr har blitt tatt ut i forståelse med fylkesmannens miljøvernavdeling. Det understrekes i tillatelsene at jegerne må oppfylle krav til lovlig jakt, at de må følge vernebestemmelsene og rydde opp etter seg, ikke minst brukte haglpatroner. Det understrekes også at de ikke gis eksklusiv jaktrett, men at jakten er en del allmenn jakt. Jegerne rapporterer årlig til friluftsrådet om fangsten. Oslofjordens Friluftsråd ønsker på denne måten å fremme gode jaktholdninger og ha kontakt med dem som jakter i området.

I høst har øya vært besøkt av jegere som ikke har søkt om å jakte, og følgelig heller ikke hatt tillatelse. Det har kommet inn flere meldinger fra både jegere som har fått tillatelse, og turgåere om uønsket og ulovlig jakt. Turgåere har funnet fuglekadaver og rester av døde fugler midt i turstiene. Det mest alvorlige er melding om omfattende skadeskyting. I tillegg er det funnet en del søppel i friområdet etter jakten. Det har også kommet melding om at jegere som har jakttillatelse har blitt forsøkt jaget vekk.

Friluftsrådet ser alvorlig på saken og har varslet Statens naturoppsyn som har tilsyn i verneområdet. Om dette gjentar seg, vil friluftsrådet vurdere å politianmelde forholdet.

Publisert: 19-OCT-16 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no