Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Fjorden og friluftslivet i 2016 -hvor går veien videre?


I år var tittelen på OFs fagdag «Fjorden og friluftslivet i 2016 - hvor går veien videre»? Med denne tittelen ønsket man å sette fokus på egen virksomhet og ikke minst få fram hvilke forventninger som sentrale samarbeidspartnere har til oss.

Mens man de seneste årene år hatt fagdager med mer avgrensede temaer som den økologiske tilstanden i fjorden og gjengroings og skjøtselsutfordringene, var tida inne til å spørre om organisasjonen OF klarte å følge med i tiden og styrke samarbeidet med andre aktører.


Disse spørsmålene har blitt særlig aktuelle i 2016 siden flyttingen til nye lokaler og til et nytt sted, gjør at man tar en pust i bakken og ser seg om. OF skal dessuten i 2017 starte en ny runde der forslag til strategiplan skal høres og forankres hos medlemmene. Fagdagen ble holdt i Sekkefabrikken kulturhus i Slemmestad og ble etterfulgt av framvisning av OFs nye lokaler med kontorer, verksted og lager.


Ved avsluttet seminar går tankene om OF klarer å imøtekomme forventningene som stilles. Forventingene er mange, går over et stort antall temaer, de er spredt over 31 kommuner og det ønskes en større tilstedeværelse rundt omkring. Men tilbakemeldingene er også positive på hva vi gjør i dag, og utsagnet om at OF er en produktiv og resultatrettet organisasjon, går igjen. Vi kan love å fortsette dette arbeidet og utvikle oss videre innenfor de rammer som økonomi og kapasitet setter.


Du kan laste ned innledningene nederst på siden

Publisert: 14-NOV-16 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no