Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Nå blir det kunstaktivitet i friluft på Veierland skole!


OF ønsker å vekke dagens barn til å aktivt å bruke naturen rundt seg som inspirasjon til å være kreative og til å lage kreative uttrykk i friluft. Utenfor kystledhytta på Veierland vil vi tilby kurs og undervisning for skoleklasser fra Nøtterøy og Vestfold.

Nylig har vi fått støtte av Sparebankstiftelsen DNB NOR til et pilotprosjekt som denne gang vender seg i den kunstfaglige retningen. Dette har utgangspunkt på Veierland, Nøtterøy. Dette er første ledd i vårt ønske om å skape «Oslofjorden som kunstrom». Formålet med prosjektet er å fremme kunnskap og læring om kunst og hvordan Oslofjorden med sin natur og kystlinje har vært og er en viktig inspirasjonskilde for det skapende mennesket. Norge har en betydelig historie med friluftsmalere, noe som gjør det spesielt interessant å føre denne tradisjonen videre. Allerede i dag har OF et nært samarbeid med kunstneren Tony Larsson som driver Kunstfyret Steilene. Larsson er en stor inspirasjonskilde til dette pilotprosjektet og vil være veileder innenfor det kunstfaglige. OF har i over 20 år drevet uteundervisning for skolebarn med «Oslofjorden som klasserom». Natur- og Friluftsveiledningen i OF driver per i dag uteundervisning basert på lærerplanen i alle våre 31 medlemskommuner som omkranser Oslofjorden. Denne kompetansen, sammen med kontaktnettverket til skoler i Nøtterøy og Vestfold, vil benyttes videre inn i dette pilotprosjektet.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1732001.JPG

Veierland skole ble del av kystleden tidligere i år. Nå har OF fått støtte av Sparebankstiftelsen til å utvikle et undervisningsopplegg der kunst står i fokus. Alternativ bruk av kystledhyttene er noe vi alltid syntes er positivt.


Videre har Nøtterøy kommune gjennom samarbeid med kunstnere på Veierland og Oslofjordens Friluftsråd, overtatt Veierland skole som er gjort om til «Kunstledhytte». Det er nettopp dette stedet som vil være utgangspunkt for pilotprosjektet. Skolen er nylig bygget om der en del av bygningen er kystledhytte som allerede er blitt tatt i bruk fra i sommer. Det er videre en felles del med gang, toaletter og undervisningsrom samt to atelierer for to lokale kunstnere. Utenfor bygget er det en stor gresslette med god plass for uteundervisning og lek. Det er kort avstand til sjøen og den arena den skaper for den kreative utfoldelse i arbeidet.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1732002.JPGDet

Kunstaktivitet i regi av «kunstfyret» på Fyrsteilene, Nesodden er et tiltak som har blitt et fast tilbudt til niendeklassingene i kommunen. Vi håper å få til noe tilsvarende på Veierland.

vil være et nært samarbeid med de to lokale kunstnerne som holder til på den gamle skolen. De er begge profesjonelle og etablerte kunstnere. OFs hovedlærer/prosjektleder har både pedagogisk, biologisk og kunstfaglig bakgrunn. Hun har også jobbet mange år i Natur- og Friluftsveiledningen. Undervisningen vil knytte seg opp mot lærerplanen og spesielt fagene Kunst og håndverk og Naturfag. Undervisningen vil alltid tilpasses skoletrinnet. Skolebarna vil få tilbud om en skoledag utenom det vanlige der kunst- og naturglede vil prege undervisningen. Ved å bruke sin fantasi og sin evne til å se og skape blir barna veiledet til å bruke hele seg. Gjennom lek og utfoldelse kan barna få utløp både for sine fysiske behov og sine undrende evner. Når barna beveger seg ute i friluft får de en helt unik opplevelse av naturen.

Ved kystledhytta Fyrsteilene har det i en årrekke vært drevet undervisning i kunstfag. Her tar kunstneren Tony Larsson med elever ut til øya og underviser – et populært tiltak som etter hvert har blitt et fast tilbud til alle ninde klassingene på Nesodden.


Det er i første rekke koblingen mellom naturvitenskap og det kunstneriske uttrykk som er dette prosjektets kjerne i det faglige. Det vil være for eksempel lysets brytning i omgivelsene, kanskje på ei strand ved havet eller i en dråpe vann på et blad. Hva er dette i naturvitenskaplig forstand? Hva kan vi bruke det til når vi skal forsøke å gjenskape det på en todimensjonal flate? Hvordan kan vårt uttrykk og de fargene vi maler gi betrakteren en følelse av virkelig å oppleve for eksempel den samme stranda og havet? Hvilke farger ser vi og hvorfor? Dette vil gi barna en levende opplevelse av natur, vitenskap, farger og maleri. Det er mange norske malere som kan trekkes frem gjennom en slik tankegang, men især Munch står frem som en som både undersøkte fenomenet å se og å skape både natur og mennesker på den todimensjonale flate i den mest følsomme og uttrykksfulle forstand.


Hele undervisningsdagen vil ha fokus på naturens påvirkning på oss som mennesker og hvordan våre følelser kan uttrykkes i bilder. Etter en dag ute på Veierland er målet at barna sitter igjen med kunnskaper om naturen rundt seg og hvordan de kan ta den i bruk både som material og som scene for sine visuelle uttrykk. Det særegne med naturen i Oslofjorden og på øya vil på denne måten komme frem i barnas mange uttrykk.


Vi håper med dette pilotprosjektet at vi kan gi noe særegent til barna som kan skape motivasjon og glede over kunst og natur i fremtiden!

Publisert: 08-DEC-16 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no