Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Innsats som bør belønnes


Kjenner du noen som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet ved Oslofjorden? Alle kan foreslå kandidater innen 1. februar


OFs styre avgjør hvem som skal motta prisen og frist for innsendelse av forslag er 1. februar i år. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, foreninger eller virksomheter. Mottaker av prisen gis et diplom og en gave. Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner.

Den ekstraordinære innsatsen kan gjelde praktisk arbeid, aktivisering, nyskapning, informasjon eller andre bidrag som har styrket vilkårene for utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte i OFs medlemskommuner. Som hovedregel deles prisen ut hvert år. Tildelingen skal fortrinnsvis skje på OFs årsmøte.
Foreslå kandidater

Tidligere vinnere:

width=490
Frivillig arbeid foregår i stort monn mange steder rundt om i Oslofjorden, som her i Brottet på Hvaler der Hvaler kulturvernforening pusser opp og drifter de tre kystledhyttene her. Foreningen fikk Oslofjordprisen i 2016.
 Les mer om tildelingen til Hvaler kulturvernforening


src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1736004.JPG
Slik ser en av Oslofjordens ildsjeler ut. Eddie Andersen fra Nevlunghavn i Larvik på Havneberget, med utsikt mot Bramskjæra. Eddie har i en årrekke lagt ned stor innsats i området. Han var verdig mottaker av prisen i 2015 

 

 

.

 

Publisert: 12-JAN-17 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no