Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Planlagt skjøtsel i Moutmarka


I løpet av kort tid iverksettes skjøtselsarbeid, vegetasjonsrydding og gjerding i Moutmarka i Tjøme som i første omgang vil vare ut mars måned.

 

Fellesbefaring i Moutmarka i januar med representanter fra Færder nasjonalpark, Oslofjordens Friluftsråd, Færder Får og Tjøme arbeids- og aktivitetssenter der det kommende rydde- og gjerdingarbeidet var tema.

Hensikten med arbeidet er å følge opp foreslåtte tiltak i vedtatt forvaltningsplan for Moutmarka som inngår i Færder nasjonalpark. Tiltakene vil vesentlig bidra til å utvide dagens beiteområde og fremme både naturvern- og friluftsinteressene i området. Dagens eksisterende beiteområder nord og sør i Moutmarka vil knyttes sammen. Det vil brukes lett redskap og området vil fortløpende bli ryddet etter hugst. Det vil settes igjen rikelig med kantsoner med buskvegetasjon og enkelttrær da dette er bl.a. er positivt for hekkende fugl som nattergal og for sommerfugler.

Arbeidet gjennomføres i et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd (grunneier), Færder nasjonalpark (forvaltningsmyndighet) og Færder Får DA (beitedyrholder). Bl.a. Tjøme arbeids- og aktivitetssenter vil bistå med vegetasjonsrydding og gjerding.

 

Gammelnorsk spælsau fra Færder Får vil fortsette og beite i Moutmarka og holde vegetasjonen nede.

Eksisterende beite vil utvides og det kommer nye beitegjerder som vil koble eksisterende beiter nord og sør i Moutmarka sammen.

Det vil i forbindelse med skjøtselsarbeidet settes av rikelig med kantsoner og vegetasjon for bl.a. nattergal.

Publisert: 24-JAN-17 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no