Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Oslofjordprisen 2017 går til Arnt Moe


Oslofjordens Friluftsråd deler ut Oslofjordprisen for 3. gang. I 2017 tildes prisen Arnt Moe for hans årelange innsats – både som frivillig og gjennom Skjærgårdstjenesten - for friluftslivet og båtfolket i Fredrikstadskjærgården.


Arnt har jobbet 43 år i Fredrikstad kommune - hovedsakelig på sjøen – og sluttet i Skjærgårdstjenesten juni 2014. Han har kvistet og merket stier, bygd klopper, trapper og brygger, kjørt snøskuter for oppkjøring av skispor, og gjort en formidabel ryddeinnsats i friluftsområder og fuglereservater. Han er en praktiker som kan støpe, snekre og mekke. Han er den personen som har gjort aller mest praktisk arbeid for å tilrettelegge for bruk av skjærgården i Fredrikstad.
Han har alltid vært flinkt til å få jobben gjort, jobbet svært godt alene og i all slags vær. Han bygde ny brygge på Gjetøya alene en vinter, det var til tider glatt på fjellet og kaldt i vannet, men han nekta å gi seg.

 


Kollegaer og ledere i kommunen har bare gode ord å si om Arnt: han var (og er) et arbeidsjern, han leverte alltid, han var flink til å dokumentere arbeidet og han var en flott ambassadør for kommunen.


Etter at Arnt slutta i Skjærgårdstjenesten har han fortsatt å plukke strandsøppel, og er ute på sjøen titt og stadig. Da ringer han bare til skjærgårdstjenesten og forteller hvor han har satt sekkene, og så plukker de dem opp på rundene sine. Han bor fortsatt i båt, og har jevnlig kontakt med Joakim og Thomas i skjærgårdstjenesten. Arnt har ryddet marint søppel lenge før problemet fikk all den omtalen det har i dag.


Arnt har hjulpet OF med å sette ut svaibøyene våre helt fra starten av. Med hans lokalkunnskap fant vi fram til de beste stedene å plassere bøyene. Merking av gamle fortøyningsbolter og ankringsplasser – såkalt trolløyer - er andre oppgaver han gjør på fritida, og som han tidligere gjorde i jobben.  Arnt er en mann av få ord, nøysom og nøktern, og svært arbeidsom. Derfor er det særlig bra at han nå får tildelt denne prisen, og får den hederen han fortjener.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1780001.JPG

Arnt Moe, her om bord i Skjærgårdstjenestens båt, har gjort en solid innsats for friluftslivet.

Oslofjordprisen: Oslofjordprisen er opprettet av Oslofjordens Friluftsråd. Formålet med å dele ut prisen er å sette fokus på den frivillige innsatsen og skape engasjement rundt frivillig arbeid innenfor friluftslivet. Mottaker av prisen gis en gave og et diplom. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, foreninger eller virksomheter. Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner. Den ekstraordinære innsats kan gjelde praktisk arbeid, aktivisering, nyskapning, informasjon eller andre bidrag som har styrket vilkårene for utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte i OFs medlemskommuner. Som hovedregel deles prisen ut hvert år. Tildelingen skal fortrinnsvis skje på OFs årsmøter.
I 2017 utdeles prisen på årsmøtet som avholdes på torsdag 6. april i Røde kors konferanselokaler i Hausmanns gate 7 i Oslo.


Tidligere vinner: 2016: , med begrunnelse i at foreningen i en år Hvaler kulturvernforening rekke har gjort en formidabel, frivillig innsats for å ta vare på kulturminnene og legge til rette for opplevelser og friluftsliv.
2015: Eddie Andersen, Nevlunghavn, med begrunnelse i hans årelange, uegenyttige innsats for tilrettelegging av friområdene i Brunlanes.

Publisert: 27-MAR-17 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no