Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

OF ønsker ikke frislipp av vannscootere


Klima- og miljødepartementets forslag om å oppheve forskrift om bruk av vannscooter var ute på høring til 23.03.2017. I vårt høringssvar har OF benyttet anledningen til å gjenta en del synpunkter som vi sammen med 18 friluftslivsorganisasjoner fremmet i en kronikk i Aftenposten 12. januar i år.

OF mener at en oppheving av dagens forskrift medfører mer vannscooterkjøring som vil gå på bekostning av alle de som bruker kysten og innsjøene som rekreasjonsområde. Flere vannscootere i høy fart nær land vil bety mer støy, flere konflikter og flere ulykker i skjærgården og ved norske innsjøer. Den økte trafikken vil også gå hardt utover sårbare sjøfuglbestander. Frislipp av vannscootere er en korttenkt politikk som vil gagne få, og ødelegge for veldig mange. Oslofjordens Friluftsråd har mottatt mange henvendelser fra folk som opplever at vannscooterkjøringen allerede er et problem, og er bekymret for sikkerheten dersom denne trafikken øker.

Av departementets hjemmesider fremgår det at 15 av OFs medlemskommuner og fylkeskommuner har uttalt seg til høringen Fire av kommunene/fylkeskommunene var positiv til å oppheve dagens forskrift, mens de øvrige ønsket å opprettholde dagens forskrift.

Publisert: 28-MAR-17 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no