Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Nordiske strandryddedager markeres i Oslofjorden


Aldri har bekjempelsen av marin forsøpling vært viktigere, og strandryddingen er en del av dette. Dette var hovedpoenget til Klima og miljøminister Vidar Helgesen da han på vegne av sine nordiske kollegaer åpnet «Nordic coastal clean up 2017» på Bygdøy i Oslo.

Nordiske ministre sammen med Erik Solheim, leder av FNs miljøprogram UNEP på plass på Bygdøy.

På lang sikt er hovedoppgaven å redusere tilførselen av søppel til verdenshavene, men oppgaven med å rydde strendene for plast og annet avfall er nødvendig og viktig tiltak som engasjerer. Det er første gangen de nordiske landene går sammen om å koordinere innsatsen mot marin forsøpling gjennom en felles nordisk strandryddeaksjon. Tanken om at det kan være mer plast enn fisk i havet i 2050, har for alvor fått øynene opp hos politikere og i allmennheten. I global målestokk dumpes det hvert eneste minutt plast tilsvarende en fullastet søppelbil rett i havet, og det blir svimlende åtte millioner tonn i året, i følgerapporten fra World Economic Forum (WEF). Marin forsøpling dreper årlig mer enn én million sjøfugler, pattedyr skades og nedbrytingen i mikroplast som kommer inn i næringskjeden kan få helsemessige konsekvenser også for mennesker. Erik Solheim som leder (UNEP) og er visegeneralsekretær i FN var i Oslo og valgte å bli med på både åpningen og ryddingen i Oslofjorden.


NEP er FNs organisasjon for bevaring av klima og miljø. UNEP leder det internasjonale arbeidet for å stanse klimaforandringene og er sentral i oppfølging av verdens nye klimaavtale.

Praktisk rydding: Nordre Langåra (bildet) og Nakholmen ble ryddet under arrangementet.


Oslofjorden og Skagerrak unnslipper avfall som kommer både langveisfra og fra nærmiljøene. l år er Skjærgårdstjenesten 25 år, og dette ble også markert på arrangementet. Skjærgårdstjenesten spiller en avgjørende rolle i strandryddingen, bl.a. med transport av avfallet fra holmer og skjær. Direktør Rune Svensson i OF kunne hilse de ansatte på 6 arbeidsbåter fra ulike driftsenheter som hadde tatt turen til Oslo den 2. mai. Etter arrangementet på Bygdøy tok båtene fra Skjærgårdstjenesten med seg frivillige til strandryddinger på Nakholmen og Nordre Langåra. Det er Hold Norge Rent og søsterorganisasjonene i de nordiske landene som står som ansvarlige for arrangementet i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd og Skjærgårdstjenesten som er tekniske arrangører for gjennomføringen. Renovasjonselskapet Ragn Sells bidrar som sponsor.

Publisert: 03-MAY-17 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no