Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Antallet kystledhytter i Oslofjorden har nådd 60


Med åpningen av Signalboligen på Færder fyr og Gamlegården på Håøya står 60 kystledhytter til disposisjon for allmennheten i Oslofjorden

 

Disse kan bookes gjennom vårt system og nås på disse nettsidene. I tallet 60 har vi riktignok tatt med 4 hytter som ligger i Haldenkanalen, men disse leies på de samme vilkår som de øvrige hyttene og driftes etter de samme prinsippene.
Første kystledhytta åpnet i juli 1997 da OF gjennom en avtale med Kystverket fikk disponere øya Fyrsteilene og bygningene som lå der. Her ble fyrvokter-assistentboligen gjort i stand til utleie, mens selve fyrvokterboligen ble base for billedkunstneren og pedagogen Tony Larrsson. Han har kombinert rollen som vertskap for kystleden med årlig mottak av 600 elever fra skoler i Akershus. Elevene lærer å bruke naturen som inspirasjon for skapende virksomhet. Neste hytte ble åpnet i 1998 da OFs egen eiendom Ommen på Nesodden sto ferdig innredet. Ommen ble kjøpt på 1930-tallet og bygningene fulgte med. Lenge hadde en bosatt familie oppgaven med å være tilsynsvakter på friområdet, men etter at Skjærgårdstjenesten ble etablert, ble det ikke behov for bosatte tilsynsvakter i huset. Også hit kommer det jevnlig skoleklasser.

 

Siden har det gått slag i slag. I 1999 laget OF en utredning for Vestfold fylkeskommune om muligheten for å etablere kystledhytter i fylket, og allerede et par år etter ble en liten hytte på Gokstadholmen i Sandefjord en del av kystleden. Noen år senere fulgte Østfold opp, og da Kystverket lot OF disponere Homlungen fyr på Hvaler fra 2008, tok tilbudet virkelig av på østsiden av Oslofjorden også. Til Homlungen fikk etablert vann og avløpsledning som ligger i sjøen.


I dag er Kystleden i Oslofjorden er et populært overnattingstilbud der friluftsliv og aktiviteter rundt bygningene står i fokus. Bygninger som ikke lenger er i sin opprinnelige bruk, får nytt liv, og alle som ønsker kan benytte seg av dem. Man kan kun bo på en hytte tre dager sammenhengende. Dette er et populært tilbud for barnefamilier og andre som ønsker enkel overnatting og et opphold fullt av aktivitet. Noen steder følger det med robåt i leien. I skuldersesongens ukedager brukes de store hyttene i det alt vesentlige av skoleklasser. Læring i friluft, lek og tiltak for å bli en bedre sammensveiset gjeng ligger bak, ofte som en trening før man skal på leirskole året etter.


Det finnes kystleder i andre deler av landet også. I 1996 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Friluftsrådenes Landsforbund, DNT og Forbundet Kysten. Sammen skulle disse tre organisasjonene utvikle et overnattingstilbud i bygninger ved sjøen. I Oslofjorden var det Oslofjordens Friluftsråd (OF) som fikk det regionale ansvaret for å utvikle kystleden.
Antallet kystledhytter i Oslofjorden har nådd 60

Med åpningen av Signalboligen på Færder fyr og to enheter på Gamlegården på Håøya står 60 kystledhytter til disposisjon for allmennheten i Oslofjorden . Disse kan bookes gjennom vårt system og nås på disse nettsidene. I tallet 60 har vi riktignok tatt med 4 hytter som ligger i Haldenkanalen, men disse leies på de samme vilkår som de øvrige hyttene og driftes etter de samme prinsippene.
Første kystledhytta åpnet i juli 1997 da OF gjennom en avtale med Kystverket fikk disponere øya Fyrsteilene og bygningene som lå der. Her ble fyrvokter-assistentboligen gjort i stand til utleie, mens selve fyrvokterboligen ble base for billedkunstneren og pedagogen Tony Larrsson. Han har kombinert rollen som vertskap for kystleden med årlig mottak av 600 elever fra skoler i Akershus. Elevene lærer å bruke naturen som inspirasjon for skapende virksomhet. Neste hytte ble åpnet i 1998 da OFs egen eiendom Ommen på Nesodden sto ferdig innredet. Ommen ble kjøpt på 1930-tallet og bygningene fulgte med. Lenge hadde en bosatt familie oppgaven med å være tilsynsvakter på friområdet, men etter at Skjærgårdstjenesten ble etablert, ble det ikke behov for bosatte tilsynsvakter i huset. Også hit kommer det jevnlig skoleklasser.
Siden har det gått slag i slag. I 1999 laget OF en utredning for Vestfold fylkeskommune om muligheten for å etablere kystledhytter i fylket, og allerede et par år etter ble en liten hytte på Gokstadholmen i Sandefjord en del av kystleden. Noen år senere fulgte Østfold opp, og da Kystverket lot OF disponere Homlungen fyr på Hvaler fra 2008, tok tilbudet virkelig av på østsiden av Oslofjorden også. Til Homlungen fikk etablert vann og avløpsledning som ligger i sjøen.


I dag er Kystleden i Oslofjorden er et populært tilbud der friluftsliv og aktiviteter kombineres med overnatting i bygninger fulle av historie, men som ikke lenger er i sin opprinnelige bruk. Alle som ønsker kan benytte seg av dem. Hovedregelen er at man kan kun bo på en hytte tre dager sammenhengende; dette for å gi flest mulig en mulighet til å benytte seg av tilbudet. Den gruppen som i størst grad benytter seg av kystleden er barnefamilier. Noen steder følger det med robåt i leien. I skuldersesongens ukedager brukes de store hyttene i det alt vesentlige av skoleklasser. Læring i friluft, lek og tiltak for å bli en bedre sammensveiset gjeng ligger bak, ofte som en trening før man skal på leirskole året etter.


Det finnes kystleder i andre deler av landet også. I 1996 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Friluftsrådenes Landsforbund, DNT og Forbundet Kysten. Sammen skulle disse tre organisasjonene utvikle et overnattingstilbud i bygninger ved sjøen. I Oslofjorden var det Oslofjordens Friluftsråd (OF) som fikk det regionale ansvaret for å utvikle kystleden.

Publisert: 07-JUL-17 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no