Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Ledig stilling: Arbeid knyttet til marin forsøpling


OF har mange oppgaver i forbindelse med marin forsøpling og søker i den forbindelse en ny medarbeider. Stillingen er på prosjekt og i utgangspunktet fram til 1.4.18. Stillingsprosenten er i utgangspunkt er 60 – 80 %, siden arbeidsmengden vil variere. 

Sentrale oppgaver:

• Koordinering, samordning og rapportering av ryddeaksjoner i Oslofjorden
• Være med på og organisere innsamling, transport og mottak eierløse kasserte fritidsbåter
• Bidra til å utvide og videreutvikle ordningen med ryddestasjoner.
• Bidra til å spre kunnskap om marin forsøpling

Bakgrunn for stillingen

OFs kompetanse og store geografiske nedslagsfelt, gjør organisasjonen til en viktig aktør innen arbeidet mot marin forsøpling i Oslofjordregionen. Skjærgårdstjenesten, hvor OF er sekretariat, har også lang erfaring med strandrydding og gjør en viktig jobb for å redusere mengden marint avfall. OF har et godt samarbeid med Hold Norge Rent (HNR) og er involvert i flere av deres prosjekter, f.eks. Strandryddedagen, Før fuglene kommer, Hold høsten ren, Adopter en strand og Refusjonsordningen for håndtering av herreløst avfall. Oslofjordens Friluftsråd gjennomfører hvert år flere ryddeaksjoner, både interne og sammen med samarbeidspartnere og frivillige. Disse oppgavene er så omfattende at staben må styrkes.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker en medarbeider som ikke er redd for å ta i et tak både på kontoret og i form av fysisk rydding ute. Du er typen som selv kan at initiativ til å få ting gjort, men som også kan samarbeide i team med andre. I tillegg er du utadvendt, i imøtekommende, liker å snakke med folk, har førerkort og relevant utdanning fra universitet / høyskole. 


Del av OFs stab

 Den som ansettes blir del av OFs stab med kontorplass i Slemmestad.

Lønn

Lønn iht. tariff for kommunesektoren.

Henvendelse

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Tom Sørum eller Rune Svensson, 67554990.

Søknad sendes til oslofjf@online.no

Søknadsfrist 21. august.

Tiltredelse Så snart som mulig.

 

Oslofjordens Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd (OF) er et frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner, for forvaltning av friluftlivsressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur ved Oslofjorden. OF samordner regionalt 31 kommuner og 5 fylkeskommuner rundt Oslofjorden. OF er sekretariat for ] og en av partene som finansierer Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden. Skjærgårdstjenesten er et samarbeid som inkluderer de samme kommunene og fylkeskommunene som er medlem i OF, samt Fylkesmennene i Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud og Vestfold.

 

Publisert: 10-AUG-17 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no