Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Hummerfiske: Nye regler er innført


Årets hummersesong starter 1.10. Dette er høydepunktet for mange hobbyfiskere. Før årets sesong er det innført strengere regler for fisket. Hummerfisket har de siste årene økt betraktelig samtidig som teinene har blitt bedre og mer effektive. Det er derfor nå behov for et styrket vern av hummeren.
 
Mange vil ha tak i denne, men respekter reglene!

De senere årene er det på Sør- , Øst- og Vestlandet etablert flere frednings- og bevaringsområder for hummer. I Oslofjorden er det nå 5 slike verneområder, 3 i Østfold, ett i Vestfold og ett i Akershus. Bakgrunnen for etableringen av verneområdene er å lage et «friområde» hvor hummeren kan vokse seg stor og bli tallrik. Verneområdene har vært svært vellykkede, hummeren i reservatet er større og eldre og bidrar til rekrutering Obligatorisk påmeldingsordning.På Skagerrakkysten innføres det et maksimalmål for hummer på 32 cm (totallengde). Se kart over området der det er innført maksimalmål.

Minstemål for hummer skal være basert på totallengde (Minstemålet for hummer er i hele landet 25 cm).

Hummerteiner skal fra og med årets sesong røktes minst en gang per uke.
Rapporteringsplikt for hummer som oppbevares i sjøen i desember.
Det er nå lov å sette/trekke teiner på søndager, også på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Vest-Agder.

Publisert: 29-SEP-17 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no