Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Seminar 11. januar:


Barn og unge som vokser opp i familier med svak økonomi, har ikke samme muligheter som andre. Lav inntekt betyr som regel også mindre boliger og oppvekst i byområder med mindre tilgang til natur. Mangel på egnet sports- og friluftsutstyr, egen familiebil, tilgang til båt eller hytte, eller muligheter for aktivitetsferier i inn- og utland, følger med svak økonomi. Vi kjenner sammenhengen mellom familieøkonomien og deltakelse i aktiviteter som fremmer god helse.


Spørsmålet er hva friluftsorganisasjonene kan gjøre med dette? Bruker vi de offentlige midlene vi har til rådighet på en måte som fremmer utjevning av forskjellene i levekår? Dette ønsker vi å sette nærmere fokus på.


Vi kaller det barnefattigdom, men hva skjuler seg bak dette begrepet? Vi vet at andelen barn som vokser opp i husholdninger med lav inntekt, har mer enn doblet seg de siste 15 årene. Drammen og Oslo har størst antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier.


Vi ønsker å belyse hvilke konsekvenser dette har for barnas deltakelse i friluftsliv og andre fritidsaktiviteter og hva vi kan gjøre for å inkludere alle. Oslofjordens Friluftsråd, Oslo og Omland Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund inviterer til et heldagsseminar på Litteraturhuset i Oslo torsdag 11. januar kl. 09.00 - 15.00.

Program
Del 1: Belyse og analysere - statistikk og forskning på feltet 09.00 - 09.30 Åpning ved Oslofjordens Friluftsråd og møteleder Erling Dokk Holm
09.30 - 10.00 Økonomiske levekårsforskjeller blant barn og unge v/Patrick Lie Andersen, forsker seksjon for ungdomsforskning, NOVA
10.00 - 10.20 Hva er hverdagskonsekvensene for lavinntekstfamilier? v/Kjersti Eknes, seniorrådgiver seksjon for likestilling og inkludering
10.20 - 10.40 Hvem deltar i friluftslivet? v/Åse Strandbu, professor seksjon for kultur og samfunn, NIH
10.40 - 11.00 Kaffepause


Del 2: Eksemplifisere - muligheter og suksesshistorier 11.00 - 11.10 Fritidsklubben i Bærum
11.10 - 11.20 Bydel Gamle Oslo
11.20 - 11.30 Oslofjorden Friluftsråd
11.30 - 12.30 Lunsj
12.30 - 12.40 Bøler Frivillighetssentral
12.40 - 12.50 Eksempler fra Drammen
12.50 - 13.00 Skiforeningen
13.00 - 13.10 Oslo og Omland Friluftsråd


Del 3: Forandre og forbedre - veien videre
13.10 - 13.25 ALLEMED - barns rett til deltakelse v/ Thale Solli Kvernberg, ALLEMED-dugnaden, Røde Kors
13.25 - 13.40 Veien videre v/Oslo og Omland Friluftsråd
13.40 - 14.00 Forvaltningens rammer og muligheter v/Terje Qvam, seksjonsleder friluftslivseksjonen, Miljødirektoratet
14.00 - 15.00 Paneldebatt ledet av Erling Dokk Holm

Lenke til påmelding

Publisert: 15-NOV-17 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no