Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Roar Tandberg har gått bort


Med Roar Tandbergs bortgang har Tjøme mistet en trofast talsmann for lokalsamfunn og kommune, og vi i Oslofjordens Friluftsråd (OF) har mistet en entusiast og støttespiller. Interessen for idrett og friluftsliv tok Roar med seg hele livet og det fikk vi også glede av i OF.
Allerede som ordfører møtte han på OFs årsmøter som en av Tjømes tre rådsrepresentanter. I 1996 ble Roar valgt til rådets varaordfører, noe som innebar at han deltok på enkelte av styremøtene. Han sørget for at OFs rådsbefaring i 1997 ble en del av 300 års jubileet for Færder fyr, og var selv en stolt guide for de besøkende.

Etter at han gikk av som ordfører, valgte han en mer framtredende plass i OF, og ble valgt inn i styret fra 2004 til 2012. Hvalers tidligere ordfører, Rolf Klerud, var styreleder i disse årene. Øykommunene i ytre Oslofjord hadde nå fått sterke talsmenn i OFs styre. I et intervju med de to gammelordførerne som sto i OFs magasin «Fjord og Friluft» i 2006, har de betraktninger om feriekommunenes plass og utfordringer. På et spørsmål om hva som var viktigst å jobbe med for friluftsrådet, var Roar tydelig på at nå måtte kyststiene prioriteres. Roar tok alltid vare på Tjøme-perspektivet, og han uttrykte mange ganger takknemlighet for OFs innsats med å sikre friområder slik at både lokalbefolkningen og tilreisende hadde store, grønne og tilgjengelige områder å boltre seg på. Hva ville Tjøme vært uten Moutmarka, Lille Skagen og Verdens Ende, var et omkved som gikk igjen.
Et viktig interesseområde var Skjærgårdstjenesten hvor han satt som OFs representant i områdestyret for ytre Oslofjord vest. Han fulgte arbeidet tett, og det var naturlig for han å bli med i februar 2011 på DEN aller kaldeste dagen for å se på virkningene av oljeforurensingen fra Godafoss-grunnstøtingen. I hans styreperiode vokste kystleden, kyststiene og svaibøyene på Tjøme. Roar Tandberg arbeidet aktivt for å beholde Forsvarets anlegg i kommunen, men når det ikke lyktes, var det om å gjøre å la anleggene bli tilgjengelige for allmennheten, og slik var han en bidragsyter for at Tjønneberget ble en kystledhytte og at Torås ble et statlig sikret friområde. Han hadde også en sterk innflytelse for at det ble anlagt sykkelvei fra Kjøpmannskjær til Verdens Ende. Roar fikk også oppleve at Færder nasjonalpark ble en realitet i 2013. Når signalboligen på Færder fyr ble åpnet som kystledhytte sommeren 2017, var også dette en sak som hadde opptatt Roar helt tilbake til begynnelsen på 2000-tallet.

Roar var godt likt av alle, og selv om det var Tjøme og nabokommunene han fulgte tettest, hadde han blikk for hele Oslofjorden. Vi er veldig takknemlige for alt han bidro med. Vi skal ta vare på alle gode minner.

Publisert: 11-DEC-17 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no