Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Samarbeid mellom KNBF og OF


KNBF og OF tilrettelegger begge friluftsaktiviteter i Oslofjorden. I grensen mellom vann og land har begge organisasjoner mange felles aktivitets og tilretteleggingstilbud for båtfolket. Områder begge organisasjonene fokuserer på er sikker overnatting i naturhavner, bedre avfallshåndtering og generell tilrettelegging i båthavner og friområder.
 
 
Rune Svensson,  OF  og Reidar Kjelsrud, KNFB på bøyer som snart skal i vannet. 
 
Samarbeid om svaibøyer
Utlegging av overnattingsbøyer i naturhavner har blitt meget populært I dag finnes det 50 svaibøyer i Oslofjorden. Gjennom samarbeidet er målet at 100 bøyer skal være tilgjengelig innenfor triangelet Kragerø, Oslo, Halden. KNBF bidrar økonomisk for å få ut flere bøyer, og de som er KNBF-medlemmer får en rabatt på kr. 120,- når de kjøper vimpel.
 
Er du KNBF-medlem og ønsker å kjøpe vimpel kan du sende oss en mail. Få med Navn, adresse, mob.tlf, e-post og hvilken båtforening du er medlem av.

Publisert: 23-APR-12 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no