Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Svaibøyer i Oslofjorden - hvorfor betaling


Hvorfor krever OF en egenandel
Uten egenandel hadde det ikke blitt noen bøyer. OF er en non-profittorganisasjon. I snart 80 år har organisasjonen kjøpt friområder for bading og båtutfartssteder og tilrettelagt disse for brukerne. Drift koster og oppgavene til vedlikehold og skjøtsel må komme foran nye tilbud, som bøyer. Andre oppgaver friluftsrådet har er bl.a.: Høringsorgan for friluftslivet, kystled, undervisningsaktiviteter (ca 6000 barn og pedagoger er med oss ut hvert år). Svaibøyer er ikke det viktigste OF driver med, men har en stor kostnad.
 
Tilsvarende bøyer er gratis på Vestlandet. Hovedgrunnen til dette at er nok mye at mens kommunene og fylkeskommunene rundt Oslofjorden bidrar med ca kr 2,80 pr innbygger, ligger bidragene i vest på godt over 10 kroner pr innbygger. Vi arbeider for at kommunene også i Oslofjorden skal øke bevilgningene til fjordbasert friluftsliv, men det er et politisk spørsmål.
 
Utlegging av bøyer i Oslofjorden har fått sponsormidler og noe offentlig midler. Dette dekker ikke kostnadene. Drift gis det sjelden støtte til. Mange ser fordelene av friluftsliv, men i konkurranse med andre oppgaver når vi ikke opp. Bøyer er tilrettelegging for en relativt ressurssterk gruppe, og blir vanskelig å prioritere.
 
Det burde ha vært frivillig betaling
Ideelt sett burde det det, men det ville trolig ikke vært spesielt mange som ville betalt noe som helst. Det ville vært spesielt vanskelig å få til varig drift og tilsyn. Vår oppfatning er at det blir vanskeligere og vanskeligere å få folk til å bidra i frivillige spleiselag uten at det følges av en eller flere fordeler.
 
Miljø
Noen ser på bøyer som forsøpling. Bøyer er ikke en naturlig del av kysten. Men da er OF-bøyene kun en svært liten del av problemet. Det finnes tusenvis av bøyer rundt om i fjorden. Oslofjordens kystlinje er på totalt 4201 km. Med 50 OF-bøyer forsøples kysten med en bøye pr. 84. kilometer. Bøyene bidrar også til å skåne sårbar havbunn.
 
Hvorfor har dere bøye i Sandspollen
OF har ikke det, men det er riktig at vi tilrettelegger med brygger, toaletter og renovasjon i denne mye brukte uthavna. Norsk Havseiler- og Krysserklubb har det, og de har helt andre regler for hvem som kan benytte bøyene, bl.a. annet må du ha krysset åpnet hav. OF-bøyene er tilgjengelig for alle, førsterett for dem med vimpel til 450 kroner. NRK har hatt en artikkel hvor en person blir bortvist – det er ikke fra OF-bøye, men fra over nevnte forenings bøye.
 
OF burde holde seg vekk fra bøyer
Det må man gjerne mene, men OF har lang tradisjon for å tilrettelegge for båtfolket. En rekke av områdene båtfolket oppsøker er sikret av OF helt siden 1930-tallet. Sandspollen er et eksempel. Bøyene er en del av en strategi for tilrettelegging i naturhavner, med brygger, akterfester , søppelhåndtering, badebrygger mm. I den sammenhengen passer svaibøyer godt inn, ikke minst fordi de er med på å gjøre plass til flere i allerede overfylte naturhavner.
 
OFs bøyer må være gratis pga allemannsretten
Allemannsretten gjelder rett til ferdsel, opphold og høsting i utmark. Friluftsloven åpner mulighet for egenandel av brukerne der det er tilrettelagt. Vanligst er det å ta betalt for parkering ved utfartsområder. Kystleden og DNTs hytter, fiskekort i elver er andre eksempler på dette. OF-bøyene er tilgjengelig for alle, både for å ligge i dem (med da en risiko for å måtte flytte seg) og å kjøpe vimpel. I tillegg er ikke bøyene til hinder for å bruke eget ankringsutstyr. Skulle det være bøyer som gjør det, kommer OF til å flytte disse.
 
Folk med OF-vimpel er uhøflige
Det er ikke umulig. Alle kan kjøpe vimpel, også de som er uhøflige. Men OF forsøker å «oppdra» de med vimpel (og alle andre) til å vise hensyn og gjerne ligge flere i samme bøye. Vårt mål er at Oslofjorden brukes aktivt som landets viktigste friluftsområde.
 
 
 
 
Litt manipulering av bilder har også funnet veien ut på nettet....

Publisert: 10-JUL-12 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no