Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Nå kan du gi grasrotandel til OF

Tipper du på spill fra Norsk Tipping kan du nå gi grasrotandelen til Oslofjordens Friluftsråd.

Gjennom Grasrotandelen kan alle som spiller på Norsk Tipping sine spill velge å gi inntil 5 % av beløpet de spiller for til en organisasjon eller forening. Det kan være med å gi mottakeren akkurat det løftet de trenger i sitt arbeid. Sånn er det også for oss i OF. Vi har mange oppgaver som skal løses med et trangt budsjett.

For å kunne motta grasrotandel har OF registrert seg i Frivillighetsregisteret. Du kan lese mer om det her. Det du trenger å gjøre er å gi beskjed til din tippekommisjonær at du ønsker at grasrotandelen fra ditt spill skal gå til OF. Hvis du tipper på nettet, registrerer du dette selv.

Kanskje kan ditt bidrag være med på at OF kan utføre enda flere oppgaver som kommer alle brukere av friområdene, fjorden, skjærgården og kystleden til gode. Vi opplever årlig en økende interesse for vårt arbeid. Mange ønsker også at vi skal ta del i nye oppgaver og videreutvikling av oppgaver. For å kunne utføre disse trenger vi ditt bidrag.

Takk for den tilliten dere viser oss i vårt arbeid.

Publisert: 15-FEB-09 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no