Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Kystverket har satt økt fokus på oljevernberedskapen


Den 18. mars var representanter for vernemyndigheter, beredskapen og brukerne invitert til å debattere erfaringene fra oppryddingen etter Full City og Godafoss. OF og skjærgårdstjenesten var med.
Skjærgårdstjenesten bidrar i oppryddingen etter Full City.
 
Etableringen av Ytre Hvaler nasjonalpark, Færder nasjonalpark og den tilstøtende Kosterhavets nasjonalpark på svensk side, setter nye utfordringer. Disse nasjonalparkene har både det marine livet og skjærgårdsmiljøet som verneformål. Oljeutslipp kan ha meget store skadevirkninger. Regnskapet etter oppryddingen etter Full city og Godafoss viser at dette har meget store kostnader. OF selv er berørt ved at mange av friområdene ble forurenset og at skjærgårdstjenesten inngikk som en del av opprydningstyrken. Skjærgårdstjenesten har egnede båter for å gå inn i skjærgårdens øyer og sund og har mannskap som er lokalkjent.
Oljepåslag etter Full City ved Oddane fort.
 
Utgangspunktet for samarbeidsmøtet den 18. mars var derfor dette for Kystverket: I Ytre Oslofjord er det nå etablert to marine nasjonalparker – Ytre Hvaler og Færder. Kystverket, som har ansvaret for å samordne den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning, mener beredskapstiltak tilknyttet de to nasjonalparkene bør ses i en helhetlig sammenheng. Strømforholdene i Oslofjorden vil kunne føre til at akuttutslipp på en side av fjorden vil kunne påvirke den annen siden av fjorden. Dette kom også tydelig frem under oljeutslippet etter ”Godafoss” i 2011.
Kystverket ser Kosterhavet og nasjonalparkene i Ytre Hvaler og Færder i Oslofjorden som ett geografisk område, hvor kunnskap og samarbeid om beredskapsrelaterte forhold både er nyttig og viktig.
Hensikten med møtet den 18.3  var å dele erfaringer, orientere om planlagte tiltak og få frem forslag som kunne bidra til å styrke beredskapsevnen både hos, lokale, regionale og sentrale beredskapsmyndigheter.
Kystverket har allerede et godt beredskapssamarbeid med de fleste av disse aktørene, og det var nyttig å få samlet dem. Samordning av beredskapsplaner med tanke på å kunne bekjempe en akutt forurensningssituasjon i ytre Oslofjord på en mest mulig helhetlig måte vil være viktig, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly på etatens hjemmesider.
 
Øvelse
Kystverket skal gjennomføre en større øvelse i Oslofjorden i uke 38 og vil invitere aktuelle beredskapsaktører til å delta både i planprosessen for øvelsen og under selv øvelsen. Kystverket vil i denne forbindelse også ta stilling til hvordan en samlet kan videreutvikle beredskapen i Ytre Oslofjord.

Publisert: 21-MAR-14 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no