Skjærgårdstelting

SeilerøyFinn fram teltet - dra på tur!

Vi har samlet en oversikt over noen av  stedene du kan telte ved fjorden, men husk at det finnes mange andre fine plasser. Kjenner du til områder som andre burde vite om hører vi gjerne fra deg! 

 

NB Vi har ikke tatt med tradisjonelle campingplasser i oversikten, men steder med kun telt (ikke campingvogner og hytter) er tatt med.

 

Steder du kan sette opp teltet i:

 - Indre Oslofjord 

 - Breiangen

 - Vestfold 

 - Østfold

  

Noen enkle telttips: 

  • Finn ut hvor sola kommer om morgenen - så slipper du å våkne i et telt med 50o
  • Ikke sett opp teltet på bløtt underlag - da vil teltet synke ned og dere blir våte. 
  • Sørg for at teltet er festet godt - det er kjedelig å måtte stå opp midt på natta for å feste det.
  • Setter du opp teltet på et høydedrag slipper du kanskje myggen.

 

Regler for telting

Friluftsloven gir særskilte regler for telting. Telting i innmark er forbudt uten samtykke fra grunneier. I utmark er det derimot tillatt å telte uten tillatelse fra grunneier, men minst 150 m fra bebodd hytte og inntil 2 døgn på samme sted. Det er ikke tillatt å bruke privat kai eller brygge uten eiers samtykke. Vær nøye med å rydde etter deg når du drar. Sjekk ut på forhånd om det er lov å telte der du planlegger

  • Utmark er udyrka mark, og omfatter det mesta av vann, strand, svaberg, skog og fjell. Det er tillatt å ferdes til fots i utmark hele året.
  • Innmark er all dyrka jord, eng, kulturbeite, hage- og gårdsplass og hustomt.

 

 

Publisert: 16-MAR-09 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - GAMLE DRAMMENSVEI 203 - 1337 SANDVIKA - TELEFON: 67 55 49 90 - EPOST: OSLOFJF@ONLINE.NO