Skip to main content

Om prosjektet

Ny kystledhytte på Hernestangen i Asker kommune. Hytta ble åpnet for gjester 16. juni.

 

Etterspørselen etter kystledhytter er stadig økende, og særlig er det potensiale for flere små, rimelige hytter, egnet for barnefamilier og andre som trenger et lavterskeltilbud. 

Asker kommune kjøpte i 2021 en tilgrensende eiendom til det populære friluftslivsområdet på Hernestangen i Hyggen. På eiendommen stod en liten hytte, og kommunen inngikk i 2022 avtale med Oslofjordens Friluftsråd om å innlemme denne i Kystled Oslofjorden. 

Den lille hytta består av ett rom, med en overbygd platting utenfor, og ligger helt i vannkanten. Hytta skal istandsettes og tilrettelegges for overnatting og friluftsliv. Den blir enkelt innredet og tilgjengeliggjøres via OFs bookingsystem for kystledhytter. 

OF har allerede en kystledhytte i samme område. De to hyttene på Hernestangen har nå fått navn etter personligheter fra områdets historie. Den nye hytta får navnet Erlingbua, mens den eksisterende bytter navn til Livestua. Til sammen vil de inngå i et allerede eksisterende driftsopplegg på stedet. 

Målsettingen er å ferdigstille Erlingbua til sesongen 2023, som en ny kystleddestinasjon tilgjengelig for allmennheten.

 

Lenker  

Status

Avsluttet

Kategorier

Kystled, istandsetting 

Partnere

Asker kommune

Tilknyttet prosjektet
Finansiering

Sparebankstiftelsen DNB, Oslofjordens Friluftsråd 

Prosjektleder
Prosjektansvarlig

Flere av våre prosjekter

Filter

KystledProsjekt (pågår)

Bestyrerboligen, Steilene

22. mars 2023
Ny kystledhytte på Steilene i Nesodden kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2024.   I 1997 åpnet den aller første Kystledhytta på Fyrsteilene, og den har gjennom alle disse åra vært en av de meste populære, med fin…
AktueltKystled

Nytt i Kystled Oslofjorden 2023

13. februar 2023
Hva er nytt i Kystled Oslofjorden i år? På denne siden finner du dato for bookingåpning, nye vilkår og betingelser og andre kystlednyheter.
AktueltKystled

Vedlikeholdsløft til felles glede i 5 + 3 år!

23. januar 2023
En stor takk til Sparebankstiftelsen DNB! I 5 år, fra 2018 til 2022 har de støttet Kystled Oslofjorden med 15 millioner kroner til vedlikehold og løft av kystledhyttene.