Skip to main content

Tema for fotokonkurransen 2022 var «Kystledhyttene før og nå». Alle stedene som inngår i Kystled Oslofjorden har sin historie, og dette året ønsket vi å se nærmere på hvordan bruken har endret seg fra tidligere tider. Nær 300 bilder ble sendt inn til konkurransen, og vi er takknemlige for hvert eneste bidrag. De innsendte bildene gir oss et verdifullt innblikk i hvordan hyttene er i bruk i dag.

Tusen takk til alle som sendte inn bilder til konkurransen!

Her presenterer vi et lite utvalg av bildene som kom inn til konkurransen, og under hvert av bildene kan du lese litt om de ulike stedenes historie.

Vinnerbildet er fra Ommen og er tatt av Tine Victoria Torke

Vinnerbidraget fra Ommen er ikke bare et stemningsfullt øyeblikksbilde av barnet som venter, men det har også et tydelig nikk til tidligere tider. Bakgrunnen, med landskapet i en dempet fargepalett, gjør at barnet og personen i båten står fram i bildet. Selv om vi ikke kan se barnets ansikt, er kontakten mellom de to tydelig. Tine Victoria Torke har sendt oss bildet som er som et ekko av den hjerteskjærende historien om Oleana. I 1879 ble Oleana enke, alene med åtte barn, den dagen mannen hennes skulle komme hjem med lånte penger for å betale for tomta og huset. Hun fortsatte med fiske, hjulpet av de hjemmeboende sønnene, og hun jobbet også med uttak av stein i åsen over Ommen. Oleana var bare en av flere fiskerenker på Nesodden, men hennes historie er nok den som er mest kjent. Siden 1935 har Ommen vært et friområde til glede for allmenheten, og siden 1998 har huset på Ommen vært del av Kystleden. I dag er det altså fritid og rekreasjon som preger aktiviteten på området.

Les mer om Ommens historie.

Andreplassen går til David Kro Barlaup for dette bildet fra Løvøysund

Andreplassen går til David Kro Barlaup som har sendt oss dette bildet fra Løvøysund. Vi likte spesielt godt komposisjonen, der hovedmotivet er rammet inn av både forgrunn og bakgrunn ute av fokus, og der den skrå linjen trekker blikket mot en nylig sløyet makrell. I bakgrunnen speiles himmelen i vannet, og det er nesten som om makrellens mønster gjentas i Løvøysundet. Fra 1960-tallet var hytta på Løvøysund firmahytte for de ansatte i Postverket. Det er nok mange postfamilier som har sine sommerminner fra denne herlige halvøya. Her på øya finnes rester etter flere gamle husmannsplasser, en steinkirke fra 1200-tallet, en kyststi som går rundt øya, og ikke minst er Løvøysund kjent som et svært godt fiskested. I dag er hytta en del av Kystled Oslofjorden, og det ser ut som fotografen og familien oppdaget det gode fisket i Løvøysund.

Tredjeplassen går til Jonas Lindstad Matri for dette bildet fra Struten

På tredjeplass kommer Jonas Lindstad Matris bilde fra Struten. I 1904 gikk barken «Sir John Lawrence» ned ved Struten, og hele mannskapet på 13 omkom. Den tragiske hendelsen fikk fart på planene om en fyrstasjon på Struten, og i løpet av 1906/07 kom denne på plass. Fyret ble bemannet med fyrvokter med husstand, det vil si at mann og kone måtte dele vaktene. I 1985 ble fyret automatisert og fraflyttet. I dag er fyret del av Kystled Oslofjorden, og gir mulighet til å oppleve total avkobling fra verden utenfor. Barna på bildet er bekymringsløst oppslukte i det de holder på med, lek med steiner, slik som barn har vært i alle generasjoner før dem. Dybden i bildet, med noen barn i forgrunnen, noen i bakgrunnen, og til slutt et godt stykke fjord bak dem igjen før man ser land lengst bak, er med på å understreke hvor fjern hverdagen er i akkurat dette øyeblikket.
Badstua Ingelin Bakken
Buerøya Elin Nyrud
Drengestua Jeanette Bryng
Fiskerhytta Anette Nauf

En rolig stund med Elvis-kabal i Badstua. Ingelin Bakken har tatt dette bildet i den minste av de tre kystledhyttene på Håøya. Badstua ble oppført som badstue for Quisling på Leangkollen i Asker, og ble flyttet til Håøya etter andre verdenskrig. Der ble den brukt som garderobe under svømmestevner. I dag er det både lavere temperatur og tempo i Badstua, men tenk om veggene kunne snakke.

Kystledhytta på Buerøya i Sandefjord var tidligere kiosk og vertskapshus for campingplassen på øya. Det er ikke lenger noen campingplass her, men det er fortsatt mange som camper på øya. På denne idylliske øya, mellom svaberg og furutrær,  er det nok skapt mange ferieminner, både før og nå. Elin Nyrud har sendt inn dette herlige bildet av jenta på husken, et perfekt sommerhytteøyeblikk!

Tidligere ble Gokstadholmen brukt som sauebeite for en gård i nærheten. I dag er det fortsatt sauer på beite der, og de tar jobben med skjøtsel av det idylliske kulturlandskapet på øya, til glede for kystledgjester og andre besøkende på holmen. På Gokstadholmen ligger det to kystledhytter, Hovedhytta, og Drengestua som sees i bakgrunnen på bildet. Foto er innsendt av Jeanette Bryng.

Før var det flere fiskerhytter i Sandspollen, et viktig område for makrellfiske. Nå er det kun Fiskerhytta som er igjen her. Hytta var den første som fikk telefon i området, for det var viktig å varsle om makrell i pollen. Det er ikke lenger fasttelefon her, så husk mobil  – så du kan ta noen blinkskudd, av makrell, badenymfer eller andre fine motiver, som Anette Nauf har gjort.

Fjøset Henrik Madsen

Mari Kjærnes har tatt dette bildet fra Ødegårdbua. Tidligere har det vært både bolig, kontor og butikk i bygningen, som ble oppført i 1884. I dag er Ødegårdbua del av Kystled Oslofjorden, med to enheter, og stedet er et godt utgangspunkt for å utforske trivelige Holmestrand, til fots eller til sykkel.

Ødegårdbua Mari Kjærnes

Fløterhytta Irene Skollerud

Gamlegården er den eldste av bygningene på Håøya, og ble bygget på slutten av 1600-tallet. Gjesten på bildet er langt yngre enn hytta, og er blitt fanget på bilde av Tina Nyhus. Det er ingen grunn til å tro at ikke Håøybukta er blitt brukt til forfriskende bading all den tid det har vært folk på øya.

Gamlegården Tina Nyhus

Ved Strømsfoss sluser kan du besøke hytta Fjøset, som tidligere var uthus for slusemesterboligen. Strømsfoss var tidligere et knutepunkt, der vei og vassdrag møttes. I dag er det nok litt mindre trafikk i Haldenkanalen, men du kan fortsatt få et glimt av stedets historie. Slusene er fortsatt i drift, og Strømsfoss mølle er riksmuseum for møller, og har eget kunstgalleri. Foto er innsendt av Henrik Madsen.

Mari Kjærnes har tatt dette bildet fra Ødegårdbua. Tidligere har det vært både bolig, kontor og butikk i bygningen, som ble oppført i 1884. I dag er Ødegårdbua sør og nord del av Kystled Oslofjorden, og stedet er et godt utgangspunkt for å utforske trivelige Holmestrand, til fots eller til sykkel.

Stille frokost på Fløterhytta, fanget av Irene Skollerud. Så stille som denne morgenen kan det sjelden ha vært den gang det ble drevet tømmerfløting i Haldenvassdraget. Det er fortsatt mulig å oppleve slusing i Brekke sluser, Europas høyeste sammenhengende slusetrapp. Men det foregår nok i noe roligere former enn den gang det ble fløtet tømmer helt fra Trysil til sagbrukene i Fredrikshald.

Gamlegården er den eldste av bygningene på Håøya, og ble bygget på slutten av 1600-tallet. Gjesten på bildet er langt yngre enn hytta, og er blitt fanget på bilde av Tina Nyhus. Det er ingen grunn til å tro at ikke Håøybukta er blitt brukt til forfriskende bading all den tid det har vært folk på øya.

Den lille hytta Vestli hørte tidligere til en fritidsbolig på stedet, med en pent opparbeidet hage. I dag ser man fortsatt rester etter denne hagen rundt kystledhytta som ligger like ved Ommen på Nesodden. Den dramatiske kveldshimmelen på bildet er det Kristin Hestad som har klart å fange.

Vestli Kristin Hestad

Færder fyr Fredrik Haaverstad

Rekefabrikken Mona Hansen

Den lille hytta Vestli hørte tidligere til en fritidsbolig på stedet, med en pent opparbeidet hage. I dag ser man fortsatt rester etter denne hagen rundt kystledhytta som ligger like ved Ommen på Nesodden. Den dramatiske kveldshimmelen på bildet er det Kristin Hestad som har klart å fange.

Fyrvokternes storhetstid er over. I dag er de fleste fyrstasjoner elektrifisert og ubemannede. De lyser dog fortsatt opp i sommernatta, som her på Færder. Et opphold på Færder fyr kan gi et glimt av hvordan livet kan ha vært i gamle dager, den gang fyrene var bemannet. Foto av Fredrik Haaverstad.

Mona Hansen har sendt oss dette bildet fra Rekefabrikken. På 1930-tallet ble en av sjøbodene på Papper brukt til nedlegging av reker på boks, og derfor kalles den fortsatt Rekefabrikken. I dag er bygningen i bruk som kystledhytte, og er et godt utgangspunkt for sup-padling i solnedgang.

Søndre Langåra Ingelin Bakken

Svelvikstrømmen Dag Runde

Rødstua Kjersti Sigstad

Heidehaugen Annegrete Mathisen

Søndra Langåra tåkeklokke ble oppført i 1896. Etter 1900 kom det også til bolighus, uthus og naust på stedet, og tåkeklokka var bemannet fram til 1967. Siden 2012 har tåkeklokka vært del av Kystled Oslofjorden, og her har man mulighet til å komme og dele området med de mange sjøfuglene som hekker her. Ingelin Bakken har sendt oss bildet av et gammelt ærfuglhus med det frittstående tårnet med tåkeklokka i bakgrunnen.

Hytta ved Svelvikstrømmen ble etter sigende oppført i 1924 som stall, av Karl Falk. Hans jobb var å distribuere kjøttvarer til byens beboere, og til det arbeidet brukte han hest og vogn. Etter en grundig rehabiliteringsjobb er stallen blitt kystledhytte, og er et perfekt sted for late morgener med kaffe på brygga. Foto er innsendt av Dag Runde.

I 1879 ble A/S Bundefjord Dampskibsselskap stiftet. Dermed ble Nesodden knyttet tettere til Kristiania. I dag tar båten fra Nesoddtangen til Aker Brygge 23 minutter, så en tur til Rødstua på Nesoddtangen er omtrent like langt fra Oslo sentrum som en t-banetur opp til marka. Og bonusen? Du kan sitte og følge med på fergebåtene som kommer inn med jevne mellomrom, slik som fotografen her, Kjersti Sigstad, har gjort.

Dette herlige bildet er fra Heidehaugen, og det er Annegrete Mathisen som har sendt oss det. Bademester Hjalmar Larsen, som hadde Heidehaugen som sin sommerbolig i mange år, var brennende opptatt av friluftsliv. Han hadde helt sikkert satt pris på å se bildet av hunden som har ankommet Heidehaugen i kajakk.